SINTEF samarbeider om forskning med en av Israels største våpenprodusenter
LUKK

SINTEF samarbeider om forskning med en av Israels største våpenprodusenter

Av Asle Olav Rønning

Publisert 16. mai 2024 kl. 14:53

Forskningsinstituttet deltar i EU-prosjekt med Israel Aerospace Industries, som produserer jagerfly, droner og missiler for det israelske forsvaret.

Krav om akademisk boikott av Israel vokser i styrke på norske universiteter. Det fører til økt interesse for dagens forskningssamarbeid mellom norske og israelske forskningsmiljøer. Forskerforum skrev torsdag at det totalt er 54 pågående prosjekter av denne typen under EUs rammeprogram Horisont Europa.

SINTEF Energi er deltager i et av disse prosjektene, som skal bidra til utvikling av klimavennlig hydrogen som drivstoff for luftfart. Her samarbeider SINTEF med den statlige israelske våpenprodusenten Israel Aerospace Industries (IAI), som er Israels nest største våpenleverandør. Kontrakten ble undertegnet 15. desember i fjor.

Utvikler jagerfly og missiler

IAI leverer blant annet jagerfly, droner og raketter til det israelske forsvaret. Ifølge en oversikt utarbeidet av svenske Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) var IAI i 2022 verdens 35. største våpenprodusent.

Av selskapets samlede omsetning på 5 milliarder dollar (54 milliarder kroner) i 2022 var 82 prosent knyttet til våpenproduksjon, ifølge SIPRI. I den militære virksomheten til IAI inngår også blant annet autonome våpen som brukes på bakken i krigssituasjoner. IAIs sivile virksomhet omfatter produksjon av små jetfly.

Norge tillater ikke våpeneksport til Israel, og det er ikke fra tidligere kjent at norske forskningsmiljøer samarbeider med Israels våpenindustri.

IAI er eid av den israelske staten. Forskeren Maya Wind ved University of British Columbia skriver i sin bok «Towers of Ivory and Steel» at selskapet springer ut fra forskningsmiljøer innen teknologi ved Weizmann Institute of Science og Technion – Israel Institute of Technology.

Ikke for militært bruk

Horisont Europa omfatter i utgangspunktet ikke utvikling av militærteknologi, og samarbeidsprosjektet SINTEF og IAI deltar i har en sivil innretning. Prosjektleder Ida Hjort ved SINTEF Energi skriver i en epost til Forskerforum at EU-prosjektet ikke har «ambisjoner om militære anvendelser».

Fakta
Israel Aerospace Industries (IAI)
- Israelsk våpenprodusent med samlet årlig omsetning på 54 milliarder kroner (2022) og 15 000 ansatte.
- Etablert i 1953 på initiativ fra statsminister Shimon Peres, som senere ble statsminister.
- Startet med produksjon av jagerfly basert på fransk teknologi.
- Leverer fly, raketter, marinefartøy, satellitter og autonome kjøretøy for militært bruk.
- Produserer langtrekkende ballistiske raketter som er antatt å være knyttet til Israels atomvåpenprogram.
- Har deltatt i utvikling av luftforsvarssystemet Iran Dome, som senest ble aktivisert under Irans luftangrep 13. april 2024.
- Har også sivil virksomhet knyttet til fly og romfart.

Hun mener at hydrogen uansett ikke er aktuelt som framtidig klimavennlig drivstoff i militær sammenheng, og at for eksempel biodrivstoff er en mer aktuell kandidat.

SINTEF har avslått å bli intervjuet av Forskerforum om saken, men velger å svare på epost. Strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Fleischer skriver at SINTEFs grunnholdning er at internasjonalt akademisk samarbeid i hovedsak er et gode, og at det er mange oppgaver det internasjonale samfunnet må løse i fellesskap. «Derfor bør terskelen for vitenskapelig boikott være høy, og vi har derfor ingen boikott av israelske institusjoner,» skriver han. Fleischer legger til at en eventuell akademisk boikott av Israel ut fra dette må skje på grunnlag av vedtak fra norske myndigheter.

− Mulig å reservere seg

Forskerforum har spurt SINTEF om hvilke etiske vurderinger som er gjort før instituttet inngikk samarbeid med et selskap med omfattende våpenproduksjon.

Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF. Foto: SINTEF

Ifølge Fleischer gjør SINTEF vurderinger opp mot gjeldende regelverk for blant annet eksportkontroll og sanksjonsregelverk. Han sier at det også gjøres vurdering av risiko for at sivil FoU kan bli brukt til militære formål eller terror.

«SINTEF legger stor vekt på opplæring og bevissthet om etiske problemstillinger i prosjektarbeidet og det er mulig for medarbeidere å reservere seg mot å delta med innhold som strider mot deres etiske overbevisning,» skriver han.

Det aktuelle forskningsprosjektet startet 1. januar i år, altså flere måneder etter at den pågående krigen i Gaza startet.

Seks land deltar

I det aktuelle forskningsprosjektet inngår det 19 deltagere fordelt på sju land. Det er ledet fra Italia, og har en samlet prislapp på 12,9 millioner euro, eller 150 millioner kroner. Av dette dekker EUs Horisont Europa 10 millioner euro (116 millioner kroner).

SINTEFs andel av utbetalingene er 653 250 euro (7,6 millioner kroner). SINTEF opplyser at prosjektet er delt i ulike arbeidspakker. Både SINTEF og IAI er deltaker i arbeidspakke 4, men med ulike oppgaver. SINTEF oppgir derfor å ikke ha direkte samarbeid med IAI i prosjektet.

Forskningsprosjektet løper fram til 2027. Resultatene skal publiseres i åpne vitenskapelige tidsskrifter og være tilgjengelig etter at prosjektet er ferdig.

Samarbeider også med sivile forskningsmiljøer

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt, og i likhet med mange andre forskningsmiljøer svært aktivt i EU-samarbeid.

Forskerforums gjennomgang av pågående forskningssamarbeid der norske og israelske forskningsmiljøer deltar, viser at SINTEF har sju pågående prosjekter i denne kategorien, samt ett der SINTEF er partner.

SINTEF leder blant annet et prosjekt innen helseteknologi der IBM Israel er en av sju deltagere. Ulike deler av SINTEF-konsernet deltar i andre samarbeidsprosjekter med sivile partnere. Blant dem er ledende israelske forskningsinstitutter og universiteter som Weizmann Institute of Science, University of Haifa, Technion og Tel Aviv University.

Artikkelen er utvidet den 16.05. klokka 16.55 med en presisering av SINTEFs synspunkt på eventuell akademisk boikott. Endring 21.05, klokka 09.25: Ifølge Forskerforums gjennomgang deltar SINTEF i sju pågående prosjekter med israelsk deltagelse, samt ett som partner. I en tidligere versjon sto det at SINTEF deltok i seks pågående prosjekter av denne typen.

Les også: