Forskningsrådet ber om frivillig forskyvning av prosjekter
LUKK
Annonse
Annonse

Forskningsrådet ber om frivillig forskyvning av prosjekter

Av Lina Christensen

Publisert 16. juni 2022

Det skal være opp til institusjonene selv å bestemme hvilke prosjekter som er aktuelle å forlenge.

På grunn av Forskningsrådets krevende økonomiske situasjon ber de nå om frivillig forskyvning av forskningsprosjekter som er i gang. Det er opp til institusjonene selv å beslutte hvilke prosjekter som skal forlenge prosjektperioden. Den samlede utbetalingen vil strekkes over en lengre periode, inntil tre år, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Forskningsrådet har nå sendt ut et brev om dette til alle offentlige forskningsorganisasjoner. I brevene er det lagt ved en liste over prosjekter som tilhører institusjonene og som er aktuell for forlengelse. I brevet står det at det først og fremst er aktuelt å forskyve forskerprosjekter, kompetanse- og samarbeidsprosjekter og senterordninger. Forskyvning av infrastrukturprosjekter bevilget i 2021 håndteres gjennom en egen prosess.

Det betyr at prosjektenes totalfinansiering opprettholdes, men at utbetalingene vil komme på et senere tidspunkt enn opprinnelig avtalt.

Forslaget gjennomføres i samråd med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

– Vi ber nå institusjonene å vurdere hvilke prosjekter som kan forskyves inntil tre år. Vi understreker at dette er helt frivillig. Hensikten med dette er å bedre likviditetssituasjonen, slik at vi i størst mulig grad kan opprettholde takten i tildeling av midler til prosjekter fremover, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en pressemelding.

– Prosjektene som forskyves vil få samme samlede beløp utbetalt, men utbetalingene vil bli strukket over lengre tid.

Les også: