Hver femte ansatt ved universiteter og høyskoler er midlertidig ansatt. Nå strammes reglene inn.

Midlertidigheten ved universitetene og høyskolene er mer enn dobbelt så høy som i arbeidslivet for øvrig. En ny lov om statens ansatte, som skal erstatte dagens Tjenestemannsloven, skulle få ned midlertidigheten. Men fagforeningene var lite fornøyde da de fikk se det endelige lovforslaget som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la frem tidligere i år.
Staten kunne fortsatt ansette midlertidig hvis det var særlige grunner for det. Forskerforbundet mente at det ville føre til at midlertidigheten fortsatt ville være alt for høy.
Men da Kommunalkomiteen i Stortinget behandlet saken på tirsdag, strammet de inn regjeringens lovforslag.

Komiteens flertall (H, Frp, KrF, V og SV) «understreker at henvisningen til at statens særpreg ikke skal innebære en videre adgang til midlertidige ansettelser eller oppsigelse i staten enn i arbeidslivet forøvrig», står det i innstillingen. 

Komiteen ber også regjeringen om å stramme inn forskriften, så så loven i større grad harmoniseres med arbeidsmiljøloven.

Ifølge forslaget til regjeringen skal midlertidig ansatte nå få fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Og etter dagens regelverk har vikarer i vitenskapelige stillinger et dårligere stillingsvern enn andre vikarer. Dette vil også regjeringen fjerne.

Skal evalueres etter to år 

Komiteen innstilte også på at regjeringen skal evaluere effekten av de nye reglene etter to år.

– Med dette får institusjonene en klar marsjordre av Stortinget. I løpet av disse to årene må det bli en klar nedgang i bruken av midlertidige ansettelser. Hvis ikke forventer vi at Stortinget strammer inn regelverket slik vi og andre har foreslått i lovprosessen, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en pressemelding.

Les også: Disse universitetene og høyskolene er verst på midlertidighet

Forskerforbundet vil følge saken tett.

– Det er fortsatt uklarheter i loven, som gjør det nødvendig å følge nøye med. Vi skal være en utålmodig pådriver i arbeidet for flere faste ansettelser, både på den enkelte institusjon og nasjonalt. Første skritt vil være å påse at departementet lager en forskrift som er i tråd med Stortingets klare intensjoner, og ikke bidrar til å uthule den nye loven, sier Aaslestad.

Den nye loven om statens ansatte skal behandles av Stortinget i plenum 12. juni.

Les også:

Undersøkelse: Maktkamp, konflikter og intriger preger akademia