Gir penger til flere studieplasser, forskerstillinger og virtual reality
LUKK

Gir penger til flere studieplasser, forskerstillinger og virtual reality

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. mai 2017 kl. 11:31

I dag ble revidert statsbudsjett lagt frem. Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 millioner kroner til 60 nye studieplasser. Høgskolen i Molde (høgskolesenteret i Kristansund) Høgskulen på Vestlandet (Florø) får 30 hver.

Bakgrunnen for de nye studieplassene i Kristiansund er økende arbeidsledighet i Møre og Romsdal, samt at fylket har et utdanningsnivå under landssnittet. Stortinget har bedt Kunnskapsdepartementet gi en vurdering av hvordan «et langsiktig og robust» utdanningstilbud i Kristiansund kan utvikles.

Se hele forslaget fra Kunnskapsdepartementet her. 

Virtual reality og cybersikkerhet

Regjeringen foreslår også å bevilge 1,5 millioner kroner til studietilbud i Virtual Reality ved Høgskolen i Innlandet. Utdanningen er tilknyttet spillteknologi- og animasjonsmiljøet på studiested Hamar.

Den vil også gi 1,6 millioner til fire nye rektrutteringsstillinger ved NTNU. Stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik.

«Nye rekrutteringsstillinger vil bidra til å styrke forskning og kunnskap om IKT-sikkerhet», heter det fra Kunnskapsdepartementet.

Les også: Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge 

Regjeringen skriver videre at de har som «ambisjon om å utvikle flere universitetsmiljøer i verdensklasse», og at en forutsetning for dette er bygg og infrastruktur som gir gode rammevilkår for forskning og utdanning. Derfor vil de gi 30 millioner til å oppgradere og rehabilitere bygget til Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, for å «bedre arbeids- og forskningsforhold for kunnskapsklyngen for klimaforskning.»

Fra før av er det kjent at regjeringen vil ettergi deler av studielånet til ny lærere for å unngå lærermangel. Nye lærere kan få slettet inntil halvparten av studielånet. 

Skal rehabilitere bygg 

Den foreslår også å omdisponere midler til forprosjekt til forprosjekt for rehabilitering av hovedbygningen, inkludert høyblokka, ved Norges handelshøyskole.

Nordområdesenteret ved Nord universitet får også 4 millioner kroner for å øke aktiviteten ved senteret. Det var Stortinget  ba regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av hvordan Nordområdesenteret kan styrkes for å ivareta flere oppgaver. «Nordområdesenteret vil ha positive virkninger for Norges posisjon i et sikkerhets-, ressurs- og miljøperspektiv», skriver regjeringen i proposisjonen.

Utgravninger av kongsgårder

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har et prosjekt på Avaldsnes i Rogaland med utgravinger av flere kongsgårder i området. Denne forskningen skal dokumentere og belyse den sentrale rollen stedet har hatt for regionen og for utviklingen av Norge som samlet kongerike. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til den siste forsknings- og publiseringsfasen av prosjektet.

Les også: Stor undersøkelse: Dette mener norske forelesere om studentene sine 

Universitetene og høyskolene får kutt i bevilgningene 

Disse tiltakene til tross, universiteter og høyskoler får et samlet kutt på 67,6 millioner kroner.

Dette fordeler seg slik, ifølge en sammenstilling som Uniforum har laget.

  • 4,2 millioner blir flyttet fra de statlige universitetene og høyskolene til de private institusjonene for å fremme sammenslåinger der. 6 millioner flyttes til sammenslåinger av studentsamskipnader.
  • Ytterligere 268 000 kroner flyttes samme vei fordi endringene i finansieringssystemet i 2016 førte til endringer i resultatbasert uttelling mellom institusjonene.
  • 107,5 millioner kroner flyttes fra de statlige institusjonene til andre aktører for oppfølging av Lærerløftet og innføring av ny femårig masterutdanning, blant annet 40 millioner til Forskningsrådet.
  • Budsjettposten «felles tiltak for universiteter og høyskoler» økes med 62,7 millioner kroner.

 Les også: