Har signert avtale om samarbeid mellom studier og arbeidsliv
LUKK

Har signert avtale om samarbeid mellom studier og arbeidsliv

Av NTB

Publisert 28. september 2021 kl. 13:35

En ny avtale skal sikre mer samarbeid mellom det studentene lærer på studiet, og det som skjer i arbeidslivet, ifølge regjeringen.

Partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, Universitets- og høyskolerådet og Kunnskapsdepartementet har undertegnet en avtale for å sikre tettere samarbeid.

– Vi ønsker at det skal være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv. Høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bedre om hva studentene lærer, hvordan de lærer, og at flere enn før kan få oppdatere kompetansen sin i løpet av arbeidslivet. Det skal intensjonsavtalen bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Avtalen er nå underskrevet av Universitets- og høgskolerådet (UHR), LO, NHO, Akademikerne, Unio, YS, Virke, Spekter, Voksenopplæringsforbundet (VOFO), KS og Kunnskapsdepartementet.

– Samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Avtalen er et grep for å gjøre noe med det. Nå må alle parter bruke avtalen og følge den opp, slik at vi kan få praktiske resultater som gir flere studenter mer kontakt med arbeidslivet, sier Asheim.

Intensjonsavtalens varighet er fire år, med en underveisvurdering etter to år. 

Les også: