Her er landets beste samfunnsforskere

Av Julia Loge

Publisert 20. juni 2018

Se hvordan ditt fagmiljø gjør det i evalueringen av norsk samfunnsforskning.

Nesten 250 institutter, sentre, forskningsinstitutter og forskergrupper innen samfunnsforskning er evaluert og rangert av et ekspertpanel på oppdrag fra Forskningsrådet. De er vurdert på en skala fra 1 til 5, fra fremragende til svakt, basert på publisering, deltakelse på konferanser, nyskapning og internasjonalt gjennomslag.

Her kan du se hele listen eller søke opp enkeltgrupper


Fagmiljøene er delt inn i seks grupper, som ikke alltid er helt sammenfallende med institusjonenes egne inndelinger. Derfor har for eksempel har sosiologi-ekspertgruppen vurdert den sosiologiske forskningen ved to fakulteter ved Oslomet, selv om ingen av disse har egne institutter for sosiologi.

Les mer om inndelingene og resultatene i Forskningsrådets rapport.

Dette betyr karakterene

Fakta

Forskningsrådet vurdert kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyst hvordan forskningen formidles og tas i bruk.

34 institusjoner har deltatt.

Fagene er delt i seks disipliner

  • geografi
  • økonomi
  • statsvitenskap
  • sosiologi
  • sosialantropologi
  • økonomisk-administrativ forskning
5 betyr fremragende. Det vil si original forskning i den internasjonale forskningsfronten. Enheten har veldig høy produksjon. Enheten foretar fremragende, original forskning og publiserer det i fremragende internasjonale kanaler. Forskerne presenterer jevnlig pågående forskning på anerkjente, internasjonale konferanser.

4 betyr veldig bra. Det vil si forskning med stor grad av nyskaping og høy grad av publiseringer i kvalitetskanaler. Enheten har høy produksjon, og forskerne deltar regelmessig på internasjonale konferanser. Forskningen er klart veldig relevant til den internasjonale kunnskapsproduksjonen.

3 betyr god forskning på et internasjonalt nivå. Enheten har akseptabel produktivitet og bidrar til utviklingen av sitt felt. Forskerne deltar på vitenskapelige konferanser.

2 betyr forskning på et akseptabelt, men moderat nivå. Produktiviteten er begrenset og det er få originale bidrag til det internasjonale feltet

1 betyr svak forskning med utilstrekkelig kvalitet og en mager vitenskapelig publikasjon. Produktiviteten er lav.