HiOA kan fortsatt bli universitet
LUKK

HiOA kan fortsatt bli universitet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. oktober 2013 kl. 07:28

Selv om den blåblå regjeringen varsler midlertidig stans i nye universiteter, bør høyskolens universitetsplaner fortsette, mener Svein Harberg.

hioa-kan-fortsatt-bli-universitet


Ifølge Høyres Svein Harberg er det umulig å si når søknadsprosessen for å bli universitet kan begynne igjen.

hioa-kan-fortsatt-bli-universitet


– Vi er bekymret for at vi skal miste muligheten til å bli universitet, sier Ann Elisabeth Wedø ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

I regjeringserklæringen som ble lagt frem denne uken, ble det fastholdt at ingen høyskoler skal kunne bli universitet før effekten av å opprette nye universiteter er evaluert. Det kan bety at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil få problemer med å gjennomføre sine planer om å søke universitetsstatus i 2015 og bli universitet fra 2017, skriver høyskoleavisen Khrono.

Annonse

Høyskolen fortvilte i valgkampen

Ifølge den påtroppende regjeringen skal dagens struktur i høyere utdanning fryses midlertidig, i tråd med hva Høyre har lovet i valgkampen. Det bekymret høyskolen, som i et debattinnlegg i Forskerforum uttrykte klar misnøye med forslaget.

– Vi stiller oss noe undrende til Høyres og flere andre partiers standpunkt om at ikke flere høyskoler per i dag skal få endret institusjonskategori. Vi støtter Høyre i at det er viktig å utvikle kvaliteten i utdanning og forskning, men er bekymret for at vi skal miste muligheten til å bli universitet, sa høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø til Forskerforum før valget. Erna Solberg har imidlertid også sagt til Forskerforum at partiet ønsker en rask evaluering.

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), som har sittet i kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget de siste fire årene, sier til Khrono at høyskolen bør fortsette med planene.

– Jeg synes absolutt at HiOA skal fortsette arbeidet sitt, sier han.

Prioritert oppgave

Han kan imidlertid ikke si noe konkret om hvor lenge frysingen av dagens struktur i høyere utdanning skal vare og om HiOAs tidsskjema kan holde.

– Det er umulig å sette en dato nå, men evalueringen er avgjørende for utviklingen av høyere utdanning og er derfor selvsagt en prioritert oppgave, sier han.

Strukturen i universitets- og høyskolesektoren avhenger også av finansieringsmodellen, som nå er under evaluering. Et nylig oppnevnt utvalg, ledet av professor Fanny Duckert, skal gjennomgå finansieringsmodellen og komme med sine anbefalinger innen utgangen av 2014.

– Av hensyn til utdanningsinstitusjonene er det viktig å ta rammebetingelsene på alvor, slik at alle har forutsigbarhet når de legger sine strategiske planer. Formuleringen i regjeringsplattformen følger opp dette, og vil inntil evalueringen foreligger avvente ytterligere endringer i sektoren i form av universitetsetableringer, sier Harberg til Khrono.