Høyres realfagsstrategi ble nedstemt i Stortinget
LUKK

Høyres realfagsstrategi ble nedstemt i Stortinget

Av Lina Christensen

Publisert 22. mai 2023 kl. 11:45

Forslaget fikk ikke støtte fra Ap, Sp, SV og Rødt.

Høyre-politikerne Jan Tore Sanner, Margret Hagerup, Svein Harberg, Kari-Anne Jønnes og Erna Solberg foreslo tidligere i år en realfagsstrategi for Stortinget. Målet var å fremme utvikling av realfagskompetanse og rekruttering av realfagskandidater til utdanning og arbeidsliv. Strategien skulle ha en tidshorisont på ti år, med fem års rullering.

I et intervju med Forskerforum viste Sanner til at det var 40 prosent færre kvalifiserte søkere til lektorutdanningen i realfag i fjor sammenlignet med i 2019, og at NHO-bedriftene melder om kompetansemangel innen ingeniørfag og tekniske fag.

Annonse

Mener at realfagsstrategi ikke er svaret

Stortinget behandlet representantforslaget fra Høyre 16. mai. Stortingsflertallet bestående av Sp, Ap, SV og Rødt avviste forslaget.

– Flertallet mener at en realfagsstrategi ikke er svaret. Komiteen står samlet bak et ønske om å øke rekrutteringen til realfag. Det trengs i arbeidslivet, sa stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) under debatten i Stortinget.

Hun viste til at behovet for realfag omtales i regjeringens utsynsmelding som er til behandling i Stortinget nå, og at nye lærerplaner har oppdatert innhold som er godt forankret i realfagsmiljøer.

– Kunnskap og kompetanse om realfag krever mye hard jobbing. Sp mener det er mer rett å prioritere en brei satsing på realfag enn det en strategi fører med seg. Vi trenger en tilnærming der det er rom til å la seg fascinere for realfag på ulike måter. Vi trenger både de som kan lese og reflektere, og de som kan sanse og prøve ut, sa hun.

– Målet om å heve elevenes motivasjon, er ikke realisert

Sigurd Myrvoll i Arbeiderpartiet viste til at Solberg-regjeringens forrige realfagstrategi «Tett på realfag», som ble gjennomført i 2015-2019, ikke lykkes.

– Strategien har blitt evaluert av Nifu. Evalueringen viser at det gjøres mye bra, men strategiens mål om å heve elevenes motivasjon, er ikke realisert.

– I stedet for å bygge videre på en strategi som ikke har gitt ønsket effekt, må vi heller vri det vekk fra Solberg-regjeringen og tenke nytt og helhetlig, sa Myrvoll.

Tidligere år allierte NHO-sjefen seg med rektorene ved Universitetet i Oslo og NTNU og varslet om en «realfagskrise» i Khrono.

– Når akademia og norsk næringsliv sammen slår alarm, er det verdt å lytte. Kunnskapsministeren må legge bort reverseringsiveren og komme med tiltak for å styrke realfagene i skolen, sa utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner i mars.

Les også: