Valg av ny leder i Forskerforbundet:

Lederkandidat blir utfordret

Av Andreas Høy Knudsen

Publisert 30. august 2012

Petter Aaslestad ved NTNU er innstilt som ny leder i Forskerforbundet. Kristian Mollestad ved UiO blir foreslått som motkandidat.

lederkandidat-blir-utfordret


UiO-hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad blir motkandidat til ledervervet i Forskerforbundet.

Fakta

Forskerforbundets representantskap velger nytt hovedstyre 17. oktober for perioden 2013-2015. Valgkomiteens innstilling:

Leder: Professor Petter Aaslestad, NTNU.

Styremedlemmer: Overbibliotekar Live Rasmussen, UiO; forsker Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet; 
førsteamanuensis Annelise Brox Larsen, UiT; førsteamanuensis Ove Kvammen, HiB; førsteamanuensis Inga Bostad, UiO; forsker Stig Ove Hjelmevoll, UNN. 

Varamedlemmer: 1) Førsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk, UiA; 2) Amanuensis Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket; 3) Seniorrådgiver Ågot Aakra, UMB.

Les også intervju med Petter Aaslestad fra Forskerforums arkiv

– Vi har gjort en grundig jobb med å vurdere kandidatene etter kompetanse og erfaring, og det vi tror Forskerforbundet har behov for, sier Ole Jakob Sørensen, som leder Forskerforbundets valgkomite til nytt hovedstyre. Professor Petter Aaslestad ved NTNU er innstilt som ny leder, mens den andre aktuelle kandidaten, hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad ved Universitetet i Oslo, ikke ble innstilt.

På spørsmål tilbakeviser Sørensen spekulasjonene om at Mollestad ikke ble innstilt fordi han er teknisk-administrativ og ikke vitenskapelig representant.

– Vi har definitivt vurdert spørsmålet om vitenskapelig versus teknisk-administrativ tilknytning, men det har ikke vært det avgjørende. Det avgjørende er Aaslestads totale kompetanse, sier Sørensen, som beskriver Aaslestad som en suveren kandidat.

Intrikat valg

Valget av leder og øvrige medlemmer i Forskerforbundets hovedstyre gjelder for perioden 2013-2015 og skal foregå 17. oktober, under andre dag av representantskapsmøtet. Første dag legger valgkomiteen fram sitt forslag til nytt styre – dette er det eneste formelle forslaget. De innstilte personene får anledning til å presentere seg muntlig. Deretter kan delegatene foreslå nye kandidater, og Forskerforum har informasjon om at lokallaget ved Universitetet i Agder vil foreslå Mollestad.

Ifølge Sørensen er prosessen innviklet fordi et nytt forslag til leder vil kunne medføre endringer av de øvrige personene i styret.

– Man stemmer på lister som bør tilfredsstille en matrise av krav til blant annet geografi, kjønn og institusjonell tilknytning, sier han. Ifølge Sørensen er det lite sannsynlig at forslaget gir fasit på det nye styret.

– Vi håper at innstillingen blir godt mottatt, men valgkomiteen har også mulighet til å endre sin innstilling etter innspillene fra representantskapsmøtets første dag, sier Sørensen. Ifølge Sørensen har valgkomiteen hatt tilgang til svært gode kandidater.

– At noen av de vi har intervjuet, ikke står på den endelige listen, handler like mye om vår liste av kriterier som enkeltes kompetanse, sier Sørensen.

Humaniora-kandidat

Petter Aaslestad har vært professor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU siden 1994. Aaslestad har bakgrunn som dekanus ved HF-fakultetet samme sted og har vært styreleder i Nokut siden 2006. For tiden leder han den tiårige humaniorasatsingen SAMKUL i Forskningsrådet.

– Å stille som lederkandidat er ikke noe jeg i utgangspunktet har gått og tenkt på før jeg ble spurt, men jeg ser at jeg har en kompetanse som kunne gjøre Forskerforbundet interessert, sier Aaslestad til Forskerforum. Han stilte som betingelse for å takke ja til vervet at valgkomiteens innstilling var enstemmig.

– Jeg må sette bort mange oppgaver dersom jeg blir valgt til leder, men tanken om å fremme forskningens betydning for samfunnet – den tanken liker jeg, sier Aaslestad. Han understreker sammenhengen mellom forskningens betydning og forskernes lønns- og arbeidsbetingelser.

Samler bred støtte

Forskerforbundets vedtekter stiller ikke krav om vitenskapelig ansettelse eller annen formell kompetanse utover medlemskap for å kunne stille til valg.

– Jeg hadde ikke kunnet stille som lederkandidat uten støtte fra både tekniske, administrative og vitenskapelige i medlemsmassen, sier Mollestad til Forskerforum.

Mollestad har koordinert en rekke av de sentrale kampsakene som har blitt frontet fra Oslo, blant annet Vox Academica, som videreførte professoroppropet for fri forskning etter Ryssdal-utvalgets forslag om eksternt styreflertall ved universitetene.

– Min identitet på universitetet er koblet til forskning og fag, sier Mollestad, som ble medlem av Forskerforbundet året etter at han ble ansatt ved UiO i 1994. Mollestad har hovedfag i samfunnsgeografi og har markert seg mot byråkratisering av universitetene.

– Jeg har beholdt kontakten med det vitenskapelige, og jeg vil avvise distinksjonen mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte i den felles innsatsen for forskningen, sier Mollestad.