Nesten halvparten av utlendingene som tar doktorgrad forlater landet
LUKK
Annonse
Annonse

Nesten halvparten av utlendingene som tar doktorgrad forlater landet

Av Julia Loge

Publisert 20. januar 2023

Nesten halvparten av de som tar doktorgrad i Norge kommer fra utlandet og halvparten av dem forlater landet etterpå, viser tall fra SSB.

Statistisk sentralbyrå har publisert Forskerrekrutteringsmonitoren, som følger karriereutviklingen i Norge for personer som er tatt opp på et doktorgradsprogram med tall fram til 2021

Nesten 20 prosent av de som har avlagt graden var ikke sysselsatt i Norge i 2021 (kategorien «Ukjent» i figuren), og av disse har flertallet utvandret, ifølge SSB.

SSBs analyse viser at 45 prosent av personene med utenlandsk statsborgerskap som har avlagt doktorgrad i Norge i perioden 2005–2015, ikke var registrert bosatt her i 2021. For de med norsk statsborgerskap hadde så godt som alle fortsatt bostedsadresse i Norge.

– Det er en klar økning i antallet utenlandske statsborgere som tar doktorgrad i Norge. Samtidig må vi huske at internasjonal forskermobilitet bidrar til at mange med doktorgrad fra utlandet kommer til Norge, sier Erik Fjærli, leder i seksjon for FoU, innovasjon og næringslivets utvikling i en nyhetssak hos SSB.

Ved NMBU, Universitetet i Agder, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og BI var over halvparten av de som fullførte en doktorgrad i 2021 utenlandske statsborgere, mens det ved Oslomet bare var 25 prosent med andre statsborgerskap enn norsk.

Så mange blir professor innen ti år

10 år etter disputas er halvparten fortsatt i akademia. Andelen er litt høyere (54–55 prosent) de første to årene etter disputas, hvor mange går inn i postdoktorstipender eller andre midlertidige stillinger, før den stabiliserer seg på rundt 50 prosent.

De som fortsetter i akademia fordeler seg jevnt mellom tre stillingstyper: 26 prosent er blitt professsor eller dosent innen ti år, omtrent like mange er førsteamanuensis. 29 prosent jobber som forsker. Mange jobber også som leger i helsesektoren.

Ifølge SSB fullfører fire av fem doktorgraden. Da er det også én, eller rundt 20 prosent som ikke fullfører. Av disse jobber rundt 25 prosent likevel i akademia og 33 prosent er ikke registrert som sysselsatt i Norge. Mange av disse har meldt flytting fra Norge, mens andre av ulike grunner ikke deltar i arbeidslivet.

15 avhandlinger på nynorsk

SSB har også sett på språk. Av de 1601 doktorgradsavhandlingene som ble levert i 2021, var 93 prosent på engelsk. Men det finnes unntak. 93 skrev på bokmål, 15 på nynorsk og 9 på andre språk.

Les også: