Nesten halvparten av utlendingene som tar doktorgrad forlater landet
LUKK
Annonse
Annonse

Nesten halvparten av utlendingene som tar doktorgrad forlater landet

Av Julia Loge

Publisert 20. januar 2023 kl. 10:17

Nesten halvparten av de som tar doktorgrad i Norge kommer fra utlandet og halvparten av dem forlater landet etterpå, viser tall fra SSB.

Statistisk sentralbyrå har publisert Forskerrekrutteringsmonitoren, som følger karriereutviklingen i Norge for personer som er tatt opp på et doktorgradsprogram med tall fram til 2021

Nesten 20 prosent av de som har avlagt graden var ikke sysselsatt i Norge i 2021 (kategorien «Ukjent» i figuren), og av disse har flertallet utvandret, ifølge SSB.

SSBs analyse viser at 45 prosent av personene med utenlandsk statsborgerskap som har avlagt doktorgrad i Norge i perioden 2005–2015, ikke var registrert bosatt her i 2021. For de med norsk statsborgerskap hadde så godt som alle fortsatt bostedsadresse i Norge.

– Det er en klar økning i antallet utenlandske statsborgere som tar doktorgrad i Norge. Samtidig må vi huske at internasjonal forskermobilitet bidrar til at mange med doktorgrad fra utlandet kommer til Norge, sier Erik Fjærli, leder i seksjon for FoU, innovasjon og næringslivets utvikling i en nyhetssak hos SSB.

Ved NMBU, Universitetet i Agder, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og BI var over halvparten av de som fullførte en doktorgrad i 2021 utenlandske statsborgere, mens det ved Oslomet bare var 25 prosent med andre statsborgerskap enn norsk.

Så mange blir professor innen ti år

10 år etter disputas er halvparten fortsatt i akademia. Andelen er litt høyere (54–55 prosent) de første to årene etter disputas, hvor mange går inn i postdoktorstipender eller andre midlertidige stillinger, før den stabiliserer seg på rundt 50 prosent.

De som fortsetter i akademia fordeler seg jevnt mellom tre stillingstyper: 26 prosent er blitt professsor eller dosent innen ti år, omtrent like mange er førsteamanuensis. 29 prosent jobber som forsker. Mange jobber også som leger i helsesektoren.

Ifølge SSB fullfører fire av fem doktorgraden. Da er det også én, eller rundt 20 prosent som ikke fullfører. Av disse jobber rundt 25 prosent likevel i akademia og 33 prosent er ikke registrert som sysselsatt i Norge. Mange av disse har meldt flytting fra Norge, mens andre av ulike grunner ikke deltar i arbeidslivet.

15 avhandlinger på nynorsk

SSB har også sett på språk. Av de 1601 doktorgradsavhandlingene som ble levert i 2021, var 93 prosent på engelsk. Men det finnes unntak. 93 skrev på bokmål, 15 på nynorsk og 9 på andre språk.

Les også: