Norce overtar to UiO-selskap
LUKK

Instituttfusjoner

Norce overtar to UiO-selskap

Av Julia Loge

Publisert 19. november 2018 kl. 14:55

UiO avvikler UniRand og selger selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og Nordisk institutt for odontologiske materialer.

– Vi er tilfreds med at alt nå ligger til rette for en overdragelse av aksjer til NORCE som blir en god eier for begge selskapene. Salg av aksjer betyr ikke at selskapene flyttes, deres virksomhet forblir i Oslo og fortsetter som før, sier Ragnhild Hennum, styreleder i UniRand, i en pressemelding.

UiO legger ned konsern

Fakta
<
Universitetet i Oslo (UiO) har jobbet med å avvikle det heleide konsernet UniRand siden 2016, og i juni bestemte styret å gjennomføre prosessen.

I vedtaket ble det gjort klart at datterselskapene skulle bestå, men overføres til nye eiere. Dermed bestemte styret seg også for å selge to av selskapene i UniRand, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).

Ifølge universitetsdirektørens skal salget få marginale konsekvenser for de aktuelle datterselskapene i UniRand og forskningsaktiviteten fortsetter slik den er i dag.

I tillegg til NUBU og NIOM består UniRand også av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at legges ned og at de ansatte overføres til Folkehelseinstituttet. I tillegg har UniRand allerede solgt DigForsk, Det nasjonale senteret for digitalisering av arkiv og samlinger til UiT Norges arktiske universitet.

– Styrker synergi

Den nye eieren, forskningsselskapet Norce har tre universiteter inne på eiersiden: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, fra årsskiftet også UiT Norges arktiske universitet, og driver med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

– For Norce er det er viktig å opprettholde disse gode fagmiljøene og sikre at de får et godt hjem. Denne løsningen styrker muligheten for synergi med eksisterende fagmiljøer i Norce, som Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest og Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, sier Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse i Norce.

Informasjonen om salget har vært unntatt fra offentlighet fram til en ekstraordinær generalforsamling i UniRand i dag 19. november sluttet seg til salgsvedtaket. Salgsprisen er tilsvarende aksjekapitalen som er 100.00 for begge selskapene, NUBU eies 100 prosent av UniRand og NIOM eies 51 prosent av UniRand og 49 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet. De berørte departement og selskaper har gitt sin tilrådning om Norce som ny eier fra 1. januar 2019.

  • Les også: