NTNU vurderer å belønne ledere som får ned midlertidigheten

Av Johanne Landsverk

Publisert 5. juni 2019

Andelen midlertidig ansatte ved NTNU har økt.

Torsdag 6. juni skal styret ved NTNU ta stilling til notatet «Midlertidige ansettelser ved NTNU – status og videre tiltak».  Der heter det at NTNU i lengre tid har jobbet for å redusere uønsket midlertidighet.  Men tallene fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at midlertidigheten ved NTNU økte fra 2017 til 2018. Mens andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger var på 16,57 prosent i 2017, var den på 17,05 prosent ett år seinere.

Vil innføre økonomiske insentiv

NTNU vurderer nå å belønne ledere som greier å få ned midlertidigheten, skriver Universitetsavisa.  «Tiden er nå inne til å ta et skritt videre og utarbeide økonomiske insentiver for å få ned midlertidigheten», heter det i notatet som er lagt fram for styret.

«Det må tydeliggjøres at arbeid knyttet til midlertidighet er et lederansvar. Evnen til å kunne redusere midlertidigheten ved en enhet vil inngå som ett av flere forhold lederen vil bli vurdert på.»

Det foreslås at rektor gjennom styringsdialog og medarbeidersamtaler skal fastsette midlertidighetstall for hver av enhetene for neste periode. På samme måte skal dekaner og museumsdirektør, i samarbeid med sine instituttledere, fastsette midlertidighetstall for hvert enkelt institutt.

Bedre enn UiO og UiB

NTNU ligger likevel litt bedre an enn Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og UiT- Norges arktiske universitet. Andelen midlertidig ansatte ved UiO var i 2018 på 22,59 prosent, ved UiB 17,84 og ved UiT 22,34 prosent.

UiO og UiB har imidlertid hatt en tydelig nedgang fra 2017 til 2018. Det har ikke NTNU.

Her kan du lese styrepapirene.

Fakta: Andel midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

2014:   16,62 %

2015: 18,27 %

2016: 17,70 %

2017:  16,57 %

2018: 17,05 %

  • Les også: