SV og Forskerforbundet kritiserer fiskeriministeren. Men veterinærinstituttet lar seg ikke bekymre.
722082.jpg
– Det er viktig å bevare Veterinærinstituttet som selvstendig forskningsaktør som ikke føler at de må levere på bestilling til en minister, sier Torgeir Knag Fylkesnes.
760986.jpg
– Det virke som om regjeringen bestiller forskning som skal understøtte egen politikk med en så høy konkretisering som det er i denne formuleringen, sier Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

– Dette er et forsøk fra Sandberg på å styre forskningen for å bygge opp under egne ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes til Klassekampen.

Ikke levere på bestilling

Fylkesnes reagerer på en formulering i statsbudsjettet der Veterinærinstituttet får beskjed om å understøtte regjeringens oppdrettsmelding.

«I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørret­oppdrett,» skriver regjeringen i statsbdusjettet.

– Næringen har store utfordringer med lus og kjemikaliebruk, og da er det viktig å bevare Veterinærinstituttet som selvstendig forskningsaktør som ikke føler at de må levere på bestilling til en minister som helt klart ikke bryr seg så mye om de biologiske konsekvensene av næringen, sier Fylkesnes til Klassekampen.

LES OGSÅ: 

Også tidligere har Sandberg blitt kritisert for formuleringer om forskningsmiljøene knyttet til fiskeindustrien. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad reagerte da mot det han mente var et uheldig syn på forskning. Igjen mener Aaslestad at forskningsmiljøenes uavhengighet blir utfordret.

Overraskende at det skjer igjen

– Det synd at fiskeriministeren igjen kommer med formuleringer som trekker i tvil om forskningsmiljøenes oppgave skal være å gi uavhengige faglig råd eller bidra til at regjeringens politikk blir gjennomført. Etter kontroversene i vår om forskningen i den samme næringen er det overraskende dette skjer igjen, sier Aaslestad.

Han stiller spørsmål ved hvor konkret regjeringen skal være i sine instrukser til forskningsmiljøene.

– Det er greit at regjeringen i sin langtidsplan setter opp prioriterte forskningsområder. Men med en så høy konkretisering som det er i denne formuleringen, kan det virke som om regjeringen bestiller forskning som skal understøtte egen politikk, og det blir feil, sier han.

Avviser kritikken

Selv sier Sandberg til Klassekampen at Fylkesnes tolker teksten i statsbudsjettet feil og han avviser at regjeringen vil styre Veterinærinstitutet.

«Formuleringen betyr at Veterinærinstituttet skal bidra til at regjeringen kan fatte beslutninger om kapasiteten i norsk lakseoppdrett kan vokse eller ikke på et så godt faglig grunnlag som mulig,» skriver han til avisen, og legger til:

«Vi har ingen interesse i å styre de råd Veterinærinstituttet (eller andre) gir. Dersom vi gjorde dette, ville vi undergrave den politiske målsettingene om at næringen skal være miljømessig forsvarlig.»

Veterinærinstituttet selv reagerer imidlertid ikke på formuleringen.

«Vi ser ikke dette som problematisk. (…) Som forvaltningsstøtte oppfatter vi ikke dette som politisk styring over innholdet i kunnskapsutviklingen. At vi som Norges ledende kunnskapsleverandør innen fiskehelse og -velferd skal bidra til at Norge har den beste kunnskapen innenfor de satsingsområder Stortinget har fastsatt, er bare rimelig,» skriver kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas til avisa.

 

LES MER:

Sildekrigen