Ombud skal verne studenter mot trakassering

Av Forskerforum

Publisert 29. august 2018

Nå skal alle studenter få et ombud som passer på deres rettigheter og hjelper dem i trakasseringssaker.

– Metoo har aktualisert og tydelig vist behovet for studentombud. Seksuell trakassering har vist seg å være et problem også ved noen utdanningsinstitusjoner, og det må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Med dette lovforslaget vil vi synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ifølge NTB.

Ti utdanningsinstitusjoner har allerede egne studentombud. Med forslaget som nå sendes på høring, må alle utdanningsinstitusjoner sørge for at deres studenter har tilgang på et ombud, men mindre institusjoner kan gå sammen om ordningen. Både universiteter, høgskoler og fagskoler omfattes av kravet.

Les også: Etter det som skjedde på konferansen, sluttet hun i akademia 

De skal for eksempel hjelpe studentene hvis den faglige kvaliteten på utdanningene svikter, og de skal gi studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Ombudene kan hjelpe til med å løse en sak på et lavest mulig nivå, og skal kunne svare på spørsmål om studenters rettigheter og plikter, skriver NTB.

Leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon kommenterer:

– Ved de institusjonene hvor det finnes studentombud, legitimerer de sin rolle til fulle. Det er en kjemperessurs for studentene, og vi er utrolig glade for at det nå kan bli en realitet for alle studenter.

  • Les også: