Artikler på pirat-nettside blir nesten dobbelt så mye sitert
LUKK

Artikler på pirat-nettside blir nesten dobbelt så mye sitert

Av Jørgen Svarstad

Publisert 5. august 2021 kl. 13:40

Vitenskapelige artikler som blir lastet ned fra pirat-nettsiden Sci-Hub blir mer sitert enn andre, ifølge ny studie.

Sci-Hub omtales gjerne som vitenskapens versjon av Pirate Bay. Hos sistnevnte har folk kunnet laste ned musikk og filmer gratis, men ulovlig. Sci-Hub tilbyr det samme for vitenskapelige artikler. Slik kan man få tilgang til artikler uten å betale for dyre abonnementer.

Mer enn 85 millioner artikler er tilgjengelig gjennom tjenesten, ifølge dem selv.

Men selv om det ikke er lovlig å laste ned artikler derfra, gjør forskere det tydeligvis i stort monn. Sci-Hub oppga i 2020 at mellom 300 000 og 600 000 artikler ble lastet ned fra databasen daglig.

Nå viser en ny studie i tidsskriftet  Scientometrics at artikler som blir lastet ned fra Sci-Hub også ser ut til å bli langt mer sitert enn andre.

De undersøkte 8661 artikler fra september 2015 til februar 2016. Halvparten av dem hadde blitt lastet ned fra Sci-Hub, mens de andre aldri hadde blitt lastet ned fra nettsiden.

Det viste seg at Sci-Hub-artiklene oftere ble sitert enn den andre gruppen. Forskerne kontrollerte for andre variabler som h-indeksen til førsteforfatter (måler produktivitet og gjennomslag), antall forfattere og tidsskriftets «impact factor» (gjennomslag). Da fant de at Sci-Hub-artikler i snitt ble sitert 1,72 ganger hyppigere enn andre.

Det pågår for tiden en bevegelse mot åpen tilgang til forskning. Blant annet har en rekke land sluttet seg til Plan S, som forplikter forskere til å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang.

Men Sci-Hun kan, paradoksalt nok, bidra til å bevare dagens abonnementsbaserte system. Det sier en av forfatterne, Juan C. Correa, ved CESA School of Business i Bogotá i Colombia til PsyPost, en nettavis om psykologi og nevrovitenskap.

Begrunnelsen er at brukerne kanskje ikke føler det store behovet for åpen tilgang-tidsskrifter når de uansett kan få lese dem gjennom tjenester som Sci-Hub. Det kan igjen føre til at kravet om overgang til åpen tilgang ikke får like mye støtte som det ellers kunne fått.

Les også: