Politikere vil at UiS skal boikotte israelsk universitet
Annonse
Annonse

Politikere vil at UiS skal boikotte israelsk universitet

Av Julia Loge

Publisert 12. april 2018

138 personer har skrevet under på at «UiS sin samarbeidsavtale med det israelske universitetet Technion må avvikles». Onsdag kom det opp i Stortinget.

– SV er ikke for en akademisk boikott, men i dette spesielle tilfellet mener jeg at man må stille høyere etiske krav til den type samarbeid, fordi det er en helt spesiell institusjon, som har tett forbindelse til hæren og selskaper som vårt eget oljefond ikke aksepterer, sa Eirik Faret Sakariassen (SV) i spørretimen onsdag.

Han sikter til det fem år gamle samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og universitetet Technion i Haifa i Israel. De to universitetene samarbeider om oljeteknologi og basisfag i matematikk, fysikk og kjemi. Technion samarbeider også med Elbit, et selskap som oljefondet trakk fra i 2009 på grunn av «uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer».

Annonse

I begynnelsen av april sendte Ingebreth Forus i Palestinakomiteen et opprop til Stavanger Aftenblad og universitetsstyret i Stavanger. Der krever han at samarbeidsavtalen avvikles på grunn av samarbeidet mellom Technion og «israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon».

Ifølge Palestinakomiteen har SV, AP, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Norsk Folkehjelp, LO i Stavanger og omegn, LOs regionkonferanse i Rogaland, Bibliotekarforbundet ved UiS, Kvekerne og Miljøpartiet de grønne sluttet seg til oppropet.

– Akademisk frihet

– Gjennom sitt samarbeid med Elbit og den israelske hæren bidrar Technion til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte palestinske områder, resonnerte Sakariassen.

Sakariassen spurte hvilket ansvar Iselin Nybø mener universitetene har. Hun svarte at Kunnskapsdepartementet ikke kan gripe inn i samarbeidet på grunn av den lovfestede akademiske friheten.

– Regjeringen tror på dialog og samarbeid for å løse konflikter og skape tillit og er uenige med de som tar til orde for boikott av Israel, svarte Nybø.

To gjesteforelesere til Israel

– Norske universiteter og høyskoler står fritt til å avgjøre hvilke institusjoner de ønsker å samarbeide med, sa Nybø og la til at universiteter heller ikke kan forby sine forskere å samarbeide med forskere fra Israel.

Nybø gjorde rede for flere detaljer om samarbeidet. To UiS-forskere har vært gjesteforelesere på Technion om petroleumsteknologi, og to masterstudenter og en phd-student fra Technion har vært eller er ved UiS. Ifølge UiS har deres samarbeid ikke berørt det israelske forsvaret eller Elbit.

Norge inngikk en intensjonsavtale om forskning og samarbeid med israelske institusjoner i januar 2017.

– Ikke noe nytt

Samarbeidet mellom UiS og Technion har vært diskutert flere ganger før. Det nye oppropet tilføyer ikke noe nytt i debatten, mener prorektor ved UiS, Dag Husebø.

– Universitetet er en akademisk aktør, ikke politisk. Intensjonsavtaler som dette har vi i mange land, også i regimer hvor det foregår ting vi ikke er enig i, sier han, som framholder viktigheten av å være til stede i nettopp slike land overfor Rogalands Avis Dagsavisen.

– Vi skal være frie og uavhengige for å kunne stille kritiske spørsmål til alle regimer.

Han understreker at universitetet gjør en grundig forskningsetisk vurdering hver gang de velger samarbeidspartner. Avtalen mellom UiS og Technion går ut ved årsskiftet og blir sannsynligvis fornyet i løpet av året.

  • Les mer: