Reagerer på overstyring av Politihøgskolens vedtak
LUKK
Annonse
Annonse

Reagerer på overstyring av Politihøgskolens vedtak

Av Lina Christensen

Publisert 18. oktober 2019

Politihøgskolens styre har vedtatt å redusere antall studieplasser ved avdelingen i Stavern. Men regjeringen ønsker at kuttene skal skje i Oslo.

– Senterpartiet er veldig uenig med regjeringen i at det kuttes i politiutdanningen, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og medlem av Stortingets forsknings- og utdanningskomite, til NRK.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen skal reduseres fra 550 til rundt 400 studenter i 2020.

Ifølge NRK er bakgrunnen for kuttene at målet om to politifolk per tusen innbyggere er i ferd med å nås.

– Det er blitt ansatt 2800 flere i norsk politi de siste årene, og vi når målet med politidekning i 2020. Utdanningen må tilpasses det fremtidige behovet. Vi kan ikke overutdanne politi, det er verken bra for de som er ferdigutannet eller samfunnsøkonomisk, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet.

Ønsker ikke kutt i studieplasser

Også Arbeiderpartiet reagerer på regjeringens forslag.

– Arbeiderpartiet ønsker at alle studiestedene til Politihøyskolen skal opprettholdes. Vi ønsket ikke kutt i studieplasser. Det var vi som opprettet både Stavern og Kongsvinger i sin tid, sier Lene Vågslid (Ap).

Ansatte ved Politihøgskolen frykter at forslaget vil gå ut over kvaliteten på politiutdanningen.

– Dette vil føre til at fagmiljøet vil bli bygget ned og pulverisert. Det er i konflikt med nærpolitireformen og utdanningsdepartementets mål om robuste fagmiljøer, sier politioverbetjent og politifaglærer, Christine Sætre Nordsletten, til NRK.

Politihøgskolen tilbyr treårige bachelorutdanninger i Oslo, Bodø og Stavern. Avdelingen i Oslo er størst, mens studiestedet i Stavern ble opprettet som et midlertidig studietilbud i 2010. Ledelsen ved Politihøgskolen har vært forberedt på at regjeringen ville redusere antall studieplasser. Politihøgskolens styre vedtok derfor i vår at fremtidige kutt måtte skje ved utdanningen i Stavern, og Politidirektoratet mener at studiestedene i Oslo og Bodø bør vernes. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at kuttene skal skje i Oslo.

– Jeg reagerer på at regjeringen er fullstendig inkonsekvent

Ifølge universitets- og høyskoleloven har utdanningsstedene autonomi på beslutninger om struktur og organisering.

– Jeg reagerer på at regjeringen er fullstendig inkonsekvent. Overfor andre utdanningsinstitusjoner som for eksempel Nord universitet, så bruker regjeringen argumentet om at man ikke må gå inn å overstyre styrets vedtak om studiested og utforming av studiet. Men så går regjeringen likevel inn og detaljstyrer Politihøyskolen, og det er veldig merkverdig, sier Arnstad.

Etter at styret ved Nord universitet tidligere i år besluttet å legge ned studier på Nesna og Sandnessjøen, har det vært kraftige reaksjoner. I denne saken har regjeringen flere ganger sagt at de ikke kan overstyre ledelsens vedtak om nedleggelse.

Statsekretær Sættem avviser at regjeringen er inkonsekvent.

– Politutdanningen er spesiell, den finnes bare på tre steder i landet, studentene går i uniform, og de er sterkt tilknyttet politiet som etat og utdanningen ligger innenfor politiloven i motsetning til de fleste studier som ligger innenfor universitets og høyskoleloven, sier Sættem.

Det var Khrono som først omtalte saken.