Redaksjonelt mytteri i Elsevier
LUKK

Redaksjonelt mytteri i Elsevier

Av Julia Loge

Publisert 16. januar 2019 kl. 12:27

Redaksjonen i det anerkjente tidsskriftet Journal of Infometrics starter nytt tidsskrift med åpen tilgang.

«På grunn av at vårt standpunkt om eierskap, åpen tilgang og åpne siteringer er fundamentalt uforenelig med Elseviers standpunkt, mener vi at det ikke lenger er vårt fellesskaps interesse å fortsette å jobbe med Elsevier som medlemmer av JOIs redaksjonsråd», skriver de 29 redaksjonsmedlemmene i oppsigelsesbrevet til Elsevier.

Saken er først omtalt i Inside Higher Ed.

Uenighet om siteringsdata

Den utløsende årsaken, ifølge brevet, er en diskusjon om muligheten til åpne siteringer. Redaksjonen støtter kampanjen The Initiative for Open Citations I4OC, som ønsker at datagrunnlaget for siteringer skal være åpent tilgjengelig og mulig å lese og analysere maskinelt.

Elsevier, som formidler siterings-data gjennom abonnementstjenestene Scopus og Science Direct, har svart redaksjonen med at de bruker betydelige ressurser på å gjøre siteringene maskinlesbare, blant annet fordi forfattere ofte skriver siteringer uten DOI-nummer, og at de dermed ikke kan gi bort data som de både har store investeringer og inntekter knyttet til.

«Elsevier må kunne fortsette å investere i produkter som skaper verdier i forskningsprosessen, og det kan de ikke hvis de gir bort denne verdien gratis», skrev Elsevier i svarbrevet til redaksjonen.

Starter nytt

Journal of Infometrics kommer fortsatt til å komme ut på Elsevier, men får en konkurrent med åpen tilgang. Foto: Elsevier

Journal of Infometrics kommer fortsatt til å komme ut på Elsevier, men får en konkurrent med åpen tilgang. Foto: Elsevier

Redaksjonen trakk seg forrige torsdag, og i går lanserte de ett nytt tidsskrift med full åpen tilgang, som heter Quantitative Science Studies. Det nye tidsskriftet eies av the International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) og publiseres sammen med MIT Press.

Elsevier vil fortsette å publisere JOI. QSS vil kreve 600-800 dollar for å publisere artikler, mens Elsevier krevde 1800 amerikanske dollar for å åpne enkeltartikler.

Det er ikke ofte hele redaksjoner trekker seg og starter konkurrerende tidsskrifter. I 2015 gjorde redaksjonen i Lingua det samme, og startet Glossa, med åpen tilgang, ifølge Inside Higher Ed.

Norge forhandler fortsatt med Elsevier

Unit, som forhandler med forlagene på vegne av norske universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner, skal møte Elsevier til nytt forhandlingsmøte i dag. Da deltar også to prorektorer.

Et av kravene Norge stiller, er at forlagene skal vise tydelig bevegelse i retning av mer åpen tilgang og at det ikke skal medføre økte kostnader å kombinere abonnementer med å kjøpe ut enkeltartikler.

Elsevier har truet med å stenge norske forskeres tilgang til sine tidsskrifter i påvente av en ny avtale, men har så langt ikke gjennomført dette.

Les også: