Så mye betaler Norge til Elsevier
LUKK

Så mye betaler Norge til Elsevier

Av Jørgen Svarstad

Publisert 31. desember 2018 kl. 01:00

Forskerforum har fått innsyn i avtalen mellom norske forskningsinstitusjoner og forlagsgiganten Elsevier.

Som forsker kommer du ikke utenom Elsevier, som er verdens største forlag for vitenskapelig litteratur.

Men som Forskerforum fortalte før jul, risikerer norske forskere å miste tilgangen til alle tidsskriftene fra Elsevier. 1. januar 2019 gikk nemlig Norges avtale med den nederlandske forlagsgiganten ut. Partene har ikke klart å bli enige om en ny avtale.

2. januar hadde imidlertid norske institusjoner fortsatt tilgang til tidsskriftene, men det er uvisst hvor lenge det vil vare.

Forskerforum har, som første norske medium, fått innsyn i den gjeldende avtalen mellom Elsevier og norske institusjoner. Det var organisasjonen Cristin som i 2013 forhandlet frem en felles avtale på vegne av 80 universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre statlige organer. Avtalen angir hvor mye hver enkelt institusjon hvert år, fra 2014 til 2018, skal betale til forlagshuset. Det er denne avtalen som nå skal fornyes.

400 millioner kroner

Til sammen betalte institusjonene i 2018 , ifølge avtalen, 8,8 millioner euro til Elsevier. Det tilsvarer 87,3 millioner kroner etter dagens kurs.

I perioden 2014 til 2018 har norske offentlige og private institusjoner betalt forlaget over 400 millioner kroner, etter dagens kurs.

Avtalen har gitt dem tilgang til rundt 2400 tidsskrifter gjennom databasen ScienceDirect.

Hvor mye den enkelte institusjon skal betale, er blant annet basert på hvor mange brukere de har. Universitetet i Oslo (UiO) betalte i 2018 for eksempel 19,6 millioner kroner for at 21 900 studenter og ansatte, såkalte «heltidsekvivalenter», skulle få tilgang.

Det betyr at universitetet for hver heltidsstudent og -ansatt betalte 900 kroner til Elsevier.

Tilsvarende NTNU betalte i 2018 21,6 millioner kroner, eller litt under 650 kroner per hode.

Her er den fullstendige oversikten over hva institusjonene betalte til Elsevier i 2018.

Elsevier blir stadig beskyldt for å utnytte en monopolsituasjon og for at de tar seg for godt betalt. Sverige og Tyskland har heller ikke klart å bli enige med Elsevier om en ny avtale, og tidligere i år mistet rundt 300 tyske og svenske institusjoner tilgang til forlagets tidsskrifter.

Fakta
<

Det er direktoratet  Unit, som ligger under Kunnskapsdepartementet, som nå forhandler med Elsevier på vegne av norske institusjoner. De krever blant annet at artiklene norske forskere publiserer skal bli åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering. Norge ønsker en ny modell for vitenskapelig publisering, der en betaler tidsskriftet for å få publisert en artikkel, i stedet for at man betaler for å lese den.

Unit forhandler med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for åpen publisering, som kom i 2017. De sier blant annet at de som fremforhandler avtaler med forlag skal sørge for at de«fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader»

Du kan lese den gjeldende avtalen i sin helhet her.  For noen instutusjoner (blant annet UiO og NTNU) har det skjedd mindre endringer i beløpene. Mange institusjoner har fusjonert etter at avtalen ble inngått, men prisen er totalt sett den samme uavhengig av fusjonene. Noen opplysninger i avtalen er unntatt offentlighet.

Les også: