Regjeringen ønsket mer mangfold – men fant bare plass til én styrerepresentant med minoritetsbakgrunn
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringen ønsket mer mangfold - men fant bare plass til én styrerepresentant med minoritetsbakgrunn

Av Julia Loge

Publisert 29. mai 2019 kl. 14:26

Regjeringen ønsket større kulturelt mangfold i universitetsstyrene. Men de fant bare plass til én på fast plass.

Ni universiteter og høyskoler får nye eksterne styremedlemmer før sommeren. Regjeringen ba styrene foreslå kandidater med minoritetsbakgrunn, i tillegg til at Imdi og Kif-komiteen ble bedt om å komme med forslag.

Nå er åtte av ni styrer klare, men bare én person med minoritetsbakgrunn er inne på fast plass, og fire har fått varaplasser.

Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) foreslo to styremedlemmer med minoritetsbakgrunn. Ingen av dem kom med.

– Jeg syns det er påfallende at oppnevningen av eksterne styrerepresentanter og vararepresentanter ikke i større grad reflekterer diversitet og mangfold, all den tid Kunsthøgskolen forslo kandidater med ulik bakgrunn og erfaringer, sier rektor Jørn Mortensen til Forskerforum.

Fire varaer

– Det er et mål for regjeringen å øke mangfoldet i styrene. Her har vi fortsatt et forbedringspotensial, og derfor vil vi jobbe mer med dette, svarer Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsrådgiver Cathrine Slaaen i en epost.

Ved Oslomet blir Laila Bokhari eksternt styremedlem, etter forslag fra dagens styre. Kunnskapsdepartementet skriver at hun «har både forskerbakgrunn og politisk erfaring. Hun er nå student ved Harvard Kennedy School of Government. Bokhari har et internasjonalt nettverk fra tidligere forskerkarriere og nåværende studier ved Harvard.»

Laila Bokhari har vært statssekretær for Erna Solberg og Børge Brende, hvor hun blant annet talte i FNs sikkerhetsråd. Arkivfoto: UN Photo
Laila Bokhari har vært statssekretær for Erna Solberg og Børge Brende, hvor hun blant annet talte i FNs sikkerhetsråd. Arkivfoto: UN Photo

I tillegg til Bokhari er fire med minoritetsbakgrunn inne som varamedlemmer:

 • Universitetet i Sørøst-Norge: Javad Mushtaq (Oslo), direktør, Nordic Impact Investment Katapult
 • Universitetet i Agder: Joseph Salomonsen (Oslo) seniorrådgiver IMDi
 • Kunsthøgskolen i Oslo: Lubna Jaffery (Bergen), seniorrådgiver, IMDi Vest
 • Høgskolen i Molde: Ali Rana (Oslo), direktør for Digital and Agile Transformation i PA Consulting Group

– Styremedlemmene og varamedlemmene er utnevnt fordi regjeringen har vurdert dem som godt kvalifiserte til et styreverv. Det er flere varamedlemmer som har minoritetsbakgrunn. Det er mange eksempler på at varamedlemmer har gitt gode og viktige bidrag i styrearbeidet eller har rykket opp som styremedlemmer i løpet av styreperioden, skriver Slaaen.

Sender ballen tilbake

Slaaen forteller at da Kunnskapsdepartementet ba institusjonene om forslag til styremedlemmer ble ønsket om større kulturelt mangfold i styrene vektlagt.

– Med unntak av OsloMet og KhiO, hadde institusjonene i liten grad fulgt denne oppfordringen og derfor ble det innhentet tilleggsforslag fra IMDi og Kif-komiteen. Det er veldig bra at det kom inn flere gode forslag fra OsloMet og KhiO, og det vil vi oppfordre alle institusjonene til å gjøre i neste runde, skriver hun.

Mange hensyn

De fleste styrene har 11 representanter, der flertallet er valgt av studenter og ansatte. Når Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne medlemmene, må det være kjønnsbalanse. I tillegg skal de vurdere minst én med minoritetsbakgrunn, ha en tilfredsstillende geografisk balanse, og tilføre erfaringer fra næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. I tillegg spiller tidligere styreerfaring inn på Kunnskapsdepartementets avgjørelse.

I styrene per dags dato har seks av 128 eksterne representanter «utenlandskklingende navn», det utgjør fem prosent.

Toppolitikere kan ikke sitte i styrene, men Bokhari har vært statssekretær for Høyre, Salomonsen har vært på Stortinget for FrP og Jaffery er Arbeiderparti-politiker.

Her er listen over eksterne styremedlemmer:

Høgskulen i Volda

 • Styremedlemmer: Roar Tobro, Inger Østensjø, Geir Terje Ruud og Bodil Palma Hollingsæter.
 • Varaer: Ingunn Granberg Hestnes og Knut Helleland.

Høgskolen i Molde

 • Styremedlemmer: Berit Brendskag Lied, Pål Farstad, Haakon Bryhni og Hilde Aspås.
 • Varaer: Gro Holst Volden og Ali Rana.

Høgskulen på Vestlandet

 • Styreleder: Arvid Hallén 
 • Styremedlemmer: Aina M. Berg, Trond Ueland og Hege Økland.
 • Varaer: Arvid Andenæs og Kristine Kopperud Timberlid.

Samisk høgskole/Sámi allaskuvla

 • Styremedlemmer: Ellen Inga O. Hætta og Petter Drefvelin.
 • Vara: Hanna Outakoski

Oslomet

 • Styreleder: Trine Syversen
 • Styremedlemmer: Trym Holter, Laila Bokhari og Jens Erik Mogensen.
 • Varaer: Aud Hansen og Ivar H. Kristensen.

Universitetet i Sørøst-Norge

 • Styreleder: Sverre Gotaas
 • Styremedlemmer: Mogens Rysholt Poulsen, Kristin Saga og Tine Rørvik.
 • Varaer: Javad Mushtaq og Cecilie Daae.

Universitetet i Agder

 • Styremedlemmer: Tom Fidjeland, Solveig Løhaugen, Lars Petter Maltby og Hanne Kathrine Krogstrup.
 • Varaer: Kari Jussie Lønning og Joseph Salomonsen.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

 • Styremedlemmer: Anna Lindal, Morten Gjelten, Gunn Elin Bjørneboe og Kjetil Trædal Thorsen.
 • Varaer: Lubna Jaffery og Per Magnus Sandsmark.

De nye styrene tiltrer 1. august i år. Oppnevningen til Universitetet i Stavanger kommer om kort tid, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Les også: