Regjeringen vil gi nesten 100 millioner til utdanning i distriktene
LUKK

Regjeringen vil gi nesten 100 millioner til utdanning i distriktene

Av Lina Christensen

Publisert 8. november 2021 kl. 12:25

Regjeringen vil gi penger til nytt utdanningstilbud på Nesna. Men hva som konkret skal skje der, skal de komme tilbake til.

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen at de vil reetablere en fullverdig høyskole på Nesna. Prosessen skal starte vinteren 2022, har de sagt.

I sine endringer til statsbudsjettet, som de la fram 8. november, foreslår de dette:

Annonse

«For å legge til rette for desentralisert utdanning over hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna i 2022, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fleksibel og desentralisert utdanning med 100 mill. kroner, inkl. utdanningsstøtte. Regjeringen vil i 2022 vurdere ulike alternativer for et lærested på Nesna og komme tilbake til varig løsning.»

– Det norske folket bor spredd over hele landet. Skal vi utløse det enorme potensialet som ligger i alle disse menneskene og møte behovene de har for å lære gjennom hele livet, må vi tilby gode utdanninger der folk bor. Vi skal lansere en reform for desentraliserte utdanninger og derfor legger vi nær 100 millioner kroner ekstra i potten til dette neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding. 

Regjeringen sier de må komme tilbake til hvordan pengene kan fordeles, og hvordan Nesna konkret skal finansieres.

– Neste år vil vi bruke 250 millioner kroner på fleksible og desentraliserte utdanningstilbud over hele Norge, også på Nesna. Hvordan vi best kan fordele pengene, og den konkrete løsningen på Nesna, må vi komme tilbake til. Eventuelle søknadsbaserte ordninger må vi også ser i lys av arbeidet med reformen for desentralisert utdanning. Målet er at pengene skal komme raskt til nytte, seier Borten Moe.

Når det gjelder tilskudd til tiltak for internasjonalisering foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 7,5 millioner kroner.