Riksrevisjonen: Forskningsrådet hadde feil i regnskapet
LUKK
Annonse
Annonse

Pengekrisen i Forskningsrådet:

Riksrevisjonen: Forskningsrådet hadde feil i regnskapet

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 27. oktober 2022 kl. 14:01

Riksrevisjonen har avdekket vesentlige mangler i regnskapet til Forskningsrådet.

Torsdag la riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frem sin revisjon av statens regnskaper for 2021.

Fire regnskaper hadde vesentlige feil, deriblant Norges forskningsråd. Regnskapet mangler informasjon, i tillegg er bevilgningsreglementet i staten brutt, konkluderer Riksrevisjonen.

Saken om Norges forskningsråd ble kjent i vår. I mai skiftet Kunnskapsdepartementet ut hele styret på grunn av rådets økonomiske situasjon. Riksrevisjonen gikk gjennom regnskapet på nytt. Her konkluderer de med at regnskapet mangler informasjon og at bevilgningsreglementet er brutt.

Nå spør Riksrevisjonen om Forskningsrådet har fått tydelige nok signaler fra Kunnskapsdepartementet.

– Samtidig er det relevant å spørre om Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet tydelige nok styringssignaler, sier Schjøtt-Pedersen.

I budsjettproposisjonen for 2021 skriver Kunnskapsdepartementet at «reduksjonen i løyvingane skal ikkje føre til redusert aktivitet, og Forskingsrådet skal fortsette å lyse ut midlar som om løyvingane ikkje var reduserte». Riksrevisjonen mener dette kan ha bidratt til at det var utydelig om praksisen med overforbruk på enkelte deler av budsjettet var akseptable.

Les også: