Skal undersøke hvordan stipendiatene greier seg i arbeidslivet
LUKK

Skal undersøke hvordan stipendiatene greier seg i arbeidslivet

Av Julia Loge

Publisert 26. mars 2019

Kunnskapsdepartementet vet mer om hvordan arbeidsmarkedet er for mastergradsutdannede enn doktorgradsutdannede. Nå vil de finne svar.

Stipendiatleder Eirik Myrvoll-Nilsen håper undersøkelsen gir informasjon som kan styrke doktorgradsutanningen og tilknytningen til næringslivet. Foto: privat

«De som har avlagt doktorgraden i Norge går inn i et bredt spekter av jobber både i og utenfor akademia. Men i motsetning til mastergradskandidatene vet vi relativt lite om deres situasjon på arbeidsmarkedet og hvordan de vurderer utdanningen.»

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en utlysning. Innen 1. juli 2020 vil de ha en undersøkelse av doktorgradskandidatenes arbeidsmarkedssituasjon. Den skal både ta opp arbeidsmarkedstilpasning, altså om kandidatene har fått relevant jobb og hvor fornøyde de er, og selve utdanningens kvalitet og arbeidsrelevans.

Annonse

Leder for Stipendiatorganisasjonene i Norge, Eirik Myrvoll-Nilsen er positiv til prosjektet.

–Det ser bra ut at de får kartlagt arbeidsmarkedet for stipendiater, sier han til Forskerforum.

Myrvoll-Nilsen håper at undersøkelsen også får med seg de som tar doktorgrad i Norge, men flytter utenlands for neste arbeidsgiver, og at det ikke blir med denne ene undersøkelsen.

– Det er en verdi å ha en regelmessig vurdering, fordi det kan gi opplysninger om tiltak virker etter planen, sier han.

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader i Norge, det høyeste antallet noensinne. Tradisjonelt har doktorgraden vært starten på en karriere i akademia, men mange må se seg om etter andre arbeidsplasser. Utdanningsløpene har fått kritikk for å være for orienterte mot en forskerkarriere og for lite mot kandidatenes muligheter som eksperter i det offentlige eller private bedrifter.

  • Les også: