Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Bergen
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Bergen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Universitetet i Bergen.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– Ved UiB har vi planlagt for å få til mest mulig fysisk undervisning. Med tanke på sosial og faglig integrering ønsker vi at studentene skal komme til campus, og vi prioriterer særlig fysisk undervisning for de nye studentene våre. Samtidig har vi utrustet de store undervisningsrommene slik at det vil det være mulig å følge undervisningen digitalt; studenter som er i risikogruppen skal ikke måtte møte fysisk til undervisning. Videre vil vi arbeide for å legge til rette for at studenter skal kunne holde anbefalt avstand, og har økt kapasiteten på undervisningsrom til 100 rom ved å leie større lokaler eksternt. På enkelte emner vil det meste av undervisningen kunne være digital, men dette er ikke hovedregelen. Ved andre emner vil det være en rulleringsordning, der studentene vil veksle mellom å ha fysisk undervisning og følge undervisningen digitalt. Det er underviserne selv som avgjør om undervisningen egner seg som ren digital undervisning ut fra faglige og pedagogiske hensyn.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– Alle ansatte som ikke er i utsatte risikogrupper er tilbake på campus, men fortsatt slik at UiB bruker virkemiddel som fleksibel arbeidstid og hjemmekontor å unngå unødvendig belastning på offentlig transport. Avtale om hjemmekontor gjøres med nærmeste leder og skal planlegges slik at det sikrer forutsigbarhet for begge parter. UiB har i tillegg nedsatt et partssammensatt arbeid for å utrede en fremtidig modell for bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Studiestart er planlagt med tanke på at studentene skal få bli kjent med hverandre, UiB og Bergen – fortrinnsvis i mindre grupper. Under Fadderuken vil studentene bli delt inn i mindre grupper på 25-30 personer. Disse gruppene vil så langt som råd bli ført videre som seminargrupper for resten av semesteret. Nytt av året er det også at studentene skal få bli kjent gjennom en digital møteplass. Fadderne får opplæring i smittevern, og på campus vil det være smittevernvakter som skal tilse at retningslinjene følges. Vi ser også utfordringer med smittevern og sosiale sammenkomster på trange hybler, og vil åpne for at faddergruppene kan møtes både digitalt og i UiBs lokaler. Rådene om hyppig håndvask, holde avstand og å være seg hjemme dersom man er syk gjelder fortsatt. Vi håper og tror at vi har studentene med oss i det viktige smittevernarbeidet som fortsatt må gjøres.


– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Ansatte og studenter må gjennomgå og bestå e-læringskurset i smittevern før de kommer til campus. Eiendomsavdelingen har gjort en vurdering av hvilke rom som skal rengjøres oftere.  Desinfisering av overflater/ berøringspunkter utføres daglig på nødvendige arealer. UiB ansetter 40 smittevernvakter som skal tilse at retningslinjene følges på campus.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– UiB har redusert kapasitet for skoleeksamen i eksamensperioden i november og desember, slik at færre skriftlige eksamener vil gå som skoleeksamen. Det er noe ulikt fra fakultetet til fakultet hvilken vurderingsform skriftlig skoleeksamen erstattes med i de kursene der en ikke får til skriftlig skoleeksamen dette semesteret, men det vanligste ser ut til å være skriftlig eksamen hjemme (eksamen starter og slutter samme dag), eller hjemmeeksamen over flere dager. Eksamenslokalet i Solheimsgaten 18 planlegges per nå brukt med normal kapasitet hele semesteret, og har stort sett fullt belegg i hele hovedeksamensperioden (medio november til 18/12). Det er laget smittevernplan for bruken av lokalet, og eksamensvaktene får også opplæring i smittevern.

Svar gitt av pressekontakt Ida Bergstrøm 7. august. Vær oppmerksom på at endring i smittesituasjonen raskt kan føre til at universiteter og høyskoler endrer sin praksis.

Les også: