Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Oslo
LUKK

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Oslo

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020 kl. 02:44

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Oslo.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Universitetet i Oslo.

Annonse

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– De fleste studentene vil få en blanding av fysisk og digital undervisning, men det vil variere hvordan fordelingen er. Noen studier, som f eks odontologi, medisin og kjemi, er vanskeligere å digitalisere enn andre. Lokalenes størrelse og beskaffenhet vil sette grenser for hvor mange som kan være der, for vi må respektere kravet om avstand, sier rektor Svein Stølen.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– Vi har sagt at vi fra første september vil tilrettelegge for at så mange som mulig kan komme fysisk tilbake på jobb. De som av ulike årsaker, f eks at de selv er i eller bor sammen med noen som er i en risikogrupppe, eller er avhengige av kollektivtransport i rushtiden, vil kunne gjøre individuelle avtaler med sin arbeidsgiver om hjemmekontor. Samtidig forventer forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim at vi tar imot tusenvis av studenter på en god måte, sier Stølen.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres?

– Vi må huske på at dette er en krevende situasjon for studentene, og da er det svært viktig å ønske både nye og gamle studenter velkommen og gi dem en god start på semesteret. Selvfølgelig under forutsetning av godt smittevern. Gruppene blir mindre, og noen av dem blir videreført i undervisningen. En del arrangementer blir digitale, for eksempel velkomstseremonien mandag 10. august. Videre den uken har vi også live podkast fra Universitetsplassen, noe som er et nytt, digitalt tilbud, sier Stølen.


– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Vi har et eget digitalt smittevernskurs som alle må gjennomføre. Vi følger myndighetens anbefalinger, og alle må fortsatt å ha god håndhygiene, hoste og nyse i armkroken, sørge for å holde avstand og holde seg hjemme hvis man har symptomer. Vi har forsterket renholdet, satt ut håndvask og man må reservere lesesalsplasser. Vi har også omdisponert noen lokaler, sier rektor Svein Stølen.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Det er planlagt for en kombinasjon av ulike eksamensformer, tilpasset det enkelte studium og innenfor de gjeldende smittevernreglene. Ved skoleeksamen må det for eksempel tas hensyn til retningslinjer for avstand.

Les også: