legges ned

Statsarkiva blir ikkje lenger sjølvstendige. Det er svært uheldig for regionane, meiner tilsette.

Alle snakker om tverrfaglighet, men i praksis blir det stadig vanskeligere å få til, sier tekstilforsker ved Sifo. Nå legges laboratoriet ned.