Tillitsvalgtes lønnsavtale avvist av Kommunaldepartementet
LUKK
Annonse
Annonse

NMBU:

Tillitsvalgtes lønnsavtale avvist av Kommunaldepartementet

Av Julia Loge

Publisert 3. desember 2019 kl. 11:03

Sentrale tillitsvalgte ved NMBU hadde egen særavtale som sikret dem årlig lønnsøkning. Men avtalen var ikke gyldig.

«NMBU har fått en klar tilbakemelding fra KMD at den lokale særavtalen om årlig automatisk lønnsopprykk for sentrale tillitsvalgte ikke er gyldig. Avtalen er derfor terminert», står det i rektors orienteringer til styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universtitet (NMBU).

Egne særavtaler for lønnsutviklingen til tillitsvalgte har vært inngått ved flere universiteter. Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har informert universiteter om at den praksisen ikke lenger er greit, skriver Khrono. Etter at regjeringen har sørget for en presisering i Statens personalhåndbok som sier at det ikke er hjemmel for særavtaler om avlønning av tillitsvalgte, har universitetene måttet skrote særavtalene.

Særavtalen ved NMBU sikret de tillitsvalgte både ett helt lønnstrinn og et årlig kronetillegg, ifølge Khrono. Årsaken var at det er vanskelig for tillitsvalgte å forhandle sin egen lønn.

– Jeg vet at jeg personlig ikke kommer til å legge inn et eget lønnstrinn i den tiden jeg har igjen som tillitsvalgt. Det er også tilfelle med de som var tillitsvalgte før vi fikk til særavtalen for ca. ti år siden. De stod lønnsmessig helt stille mens de var tillitsvalgte, sier Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU til Khrono.

Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har erstattet særavtalene med nye retningslinjer. I rektors orienteringer står det også at «NMBU er klar på at det å ta verv som tillitsvalgt skal telle positivt også i lønnssammenheng. Arbeidsgiver er opptatt av å ivareta ta dette for alle tillitsvalgte».