UiO anker dom til Høyesterett
LUKK

UiO anker dom til Høyesterett

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. mars 2016 kl. 15:02

Lagmannsretten mente Universitetet i Oslos oppsigelse av forsker var ugyldig.

uio-anker-dom-til-h-yesterett


Mariann Helen Olsen representerer den oppsagte forskeren.

Universitetet i Oslo (UiO) ble 15. februar i år dømt til å betale erstatning til den oppsagte forskeren som Borgarting lagmannsrett mente var uriktig oppsagt. Den nå 58 år gamle mannen hadde vært ansatt ved UiO i nesten 20 år på ulike midlertidige kontrakter. Dommen la også til grunn at ansatte i rene forsker-stillinger kan ha fortrinnsrett til kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger, som førsteamanuensis eller professor. Forskerforbundet, som stilte med advokat for den oppsagte mannen, mente at saken kunne få konsekvenser for mange forskere i Norge, om den ble stående. Nå er det imidlertid klart at staten ønsker å utfordre dommen.

Prinsipiell nok?

Annonse

Onsdag 16. mars oversendte Regjeringsadvokaten, som representerer staten ved UiO, sin anke til Høyesterett. Mannens advokat i Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen, har mottatt anken men ønsker ikke å kommentere den på nåværende tidspunkt.

– Vi har mottatt anken i dag og må gå igjennom den før vi kan kommentere den. Uansett er det et spørsmål om Høyesterett finner saken prinsipiell nok til å ta den inn, sier Olsen.

Forvirrende dom

Ifølge Uniforum har prorektor ved UiO Ragnhild Hennum tidligere uttalt at universitetet opplever dommen som forvirrende.

– I en dom fra høsten 2015 kom lagmannsretten til noen av de motsatte konklusjonene som denne dommen gjør. Blant annet i spørsmålet om hva som gir fortrinnsrett. For UiO er det vanskelig når to dommer konkluderer delvis ulikt. Da vet vi ikke hvilke regler som gjelder, sa Hennum til Uniforum.

Dommen som nå er anket fastslår at en forsker kan ha fortrinnsrett, og at den ansattes behov for trygghet i arbeidsforholdet i denne saken står sterkere i lovverket enn arbeidsgivers behov for fleksibilitet.