USN-professor tapte i lagmannsretten
LUKK

Forskningsetikk:

USN-professor tapte i lagmannsretten

Av Asle Olav Rønning

Publisert 6. februar 2023 kl. 13:39

Borgarting lagmannsrett mener at domstolene ikke kan begrense på forhånd hvilke saker universitetets redelighetsutvalget kan behandle.

En professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) mener at redelighetsutvalget ved universitetet ikke kan behandle påståtte brudd på forskningsetiske normer som skal ha skjedd ved et utenlandsk universitet.

Han ba gjennom en stevning domstolene avskjære utvalgets mulighet til å behandle disse sakene.

Staten var uenig, og mente at domstolene ikke kunne mene noe om dette på forhånd. Professoren vant først fram med sin stevning i Oslo tingrett. Staten anket avgjørelsen, og nå har Borgarting lagmannsrett i en kjennelse satt til side tingrettens avgjørelse, skriver nettavisa Khrono.

Gjelder loven for utlandet?

Den ganske innfløkte saken kan ha ha prinsipiell betydning for framtidige saker. Et av spørsmålene som er reist er om den norske forskningsetikkloven kan gjelde for forhold som har skjedd ved utenlandske universiteter. Det er forskningsetikkloven som setter rammene for redelighetsutvalgene ved norske forskningsinstitusjoner.

Dersom avgjørelsen fra lagmannsretten blir stående, vil redelighetsutvalget ved USN ikke på forhånd være avskåret fra å behandle saker fra før professoren ble ansatt ved USN. Redelighetsutvalget må likevel gjøre en selvstendig vurdering av om utvalget kan behandle disse sakene.

Kjennelsen i lagmannsretten kan bli anket til Høyesterett. Professorens advokat, Magnus Stray Vyrje, sier til Khrono at det ennå ikke er bestemt om saken vil bli anket eller ikke.

Har lagt saken på is

Forskerforum skrev om saken i oktober i fjor. Utgangspunktet er anklager rettet mot professoren om brudd på forskningsetiske normer. Det dreier seg delvis om påståtte forhold som skal ha skjedd mens professoren har vært ansatt ved USN, og delvis hos tidligere arbeidsgiver ved et utenlandsk universitet.

USN har et felles redelighetsutvalg med Høgskolen i Innlandet.

Det felles redelighetsutvalget har lagt saken på is i påvente av en rettskraftig avgjørelse. Heidi Ormstad, viserektor for forskning ved USN har tidligere sagt til Forskerforum at det kan være nyttig å få en rettslig vurdering av saken.

Les også: