Alt du vil vite om forskningsetikk (men ikke våger å spørre om)
LUKK

Alt du vil vite om forskningsetikk (men ikke våger å spørre om)

Av Kjetil Vikene

Publisert 12. juni 2020 kl. 13:58

En komplett og praktisk anlagt guide for forskeren i møte med hverdagslige problemstillinger.

Det har ikke manglet på bøker som berører spørsmål om forskningsetikk fra et spesifikt norsk perspektiv de siste årene. Et gjennomgående trekk har vært fokus på konflikt, for eksempel der politisk styring truer den akademiske friheten, på høyt profilerte plagiat-skandaler eller problematiske møter med en i overkant kritisk offentlighet. Slike bøker og diskusjonene de tegner opp, er viktige og avføder viktige prinsipielle spørsmål om forskeryrkets etiske utfordringer.

Fakta
Dag Slotfeldt-Ellingsen

Forskningsetikk. Yrkesetikk ved forskningsvirksomhet.

Universitetsforlaget, 2020
384 sider

Veil. pris: kr 379

Selv om slike bøker har tilsnitt av allmenngyldighet, står de fleste forskere likevel ikke midt i brennende konflikter, men møter mer dagligdagse forskningsetiske utfordringer. Det er disse utfordringene denne boken setter et praktisk søkelys på, i en bredt anlagt utlegning av forskning som yrke. Dag Slotfeldt-Ellingsen er forsker, tidligere direktør i SINTEF og garvet medlem av styrer og råd innen forskning – blant dem Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Her bruker han hele sin brede kompetanse, og har gitt oss en bok med skyhøy bruksnytte for den gjengse forsker. Langs politiske, praktiske og etiske siktlinjer gir boken en uttømmende, men ikke overveldende, oversikt over forskergjerningen, også godt utover rene etiske spørsmål.

Boken er delt i tre. En innledende oversikt over byråkratiske, juridiske og institusjonelle rammer for forskning og forskningsetikk gir et godt overblikk over hvordan Forsknings-Norge er bygget opp. Siste del handler om brudd på forskningsetiske normer som plagiat og fusk og hvilke sanksjonsmåter og rehabiliteringsmuligheter som finnes.

Det er imidlertid den andre delen, «Moral og god praksis i det daglige forskningsarbeidet», som er mest omfattende og som til fulle gjør boken nyttig som et praktisk verktøy i yrkessammenheng. Her passer det å nevne at boken også er langt over gjennomsnittet oversiktlig: En forbilledlig innholdsfortegnelse på over tolv sider bruker presis terminologi i korte setninger, noe som gjør det svært enkelt å bruke boken som oppslagsverk. Man kan umiddelbart finne frem til det emnet man er interessert i eller det spørsmålet lurer på, om det gjelder retningslinjer for ulike forskningsobjekter (dyr, mennesker eller andre kulturer), skrivearbeidet (hvem skal være medforfatter og hvem som skal takkes), arbeidsmiljøet (folkeskikk, nepotisme og korrupsjon), samarbeidsformer – og hva man gjør når forskningsprosjektet ikke går etter planen.

Perspektiver på samfunnsnytte, oppdragsforskning, verv og offentlighet behandles også fra et praksis-perspektiv. Forfatteren vektlegger løsninger og svar, og er i mindre grad opptatt av tvil og tvetydighet. Underveis gis konkrete eksempler på hverdagslige utfordringer – og på hvordan disse kan og bør møtes. Boken kan dermed brukes som en praktisk guide og rettesnor.

Så her kommer min uforbeholdne anbefaling: Boken er en god investering, spesielt for forskere i begynnelsen av sin karriere, siden den tar hverdagslig yrkespraksis på alvor.

Hver måned anmelder Forskerforum bøker skrevet av forskere. Her finner du alle våre anmeldelser.

Les også: