Varm velkomst for utredning om postdoktorer
LUKK

Varm velkomst for utredning om postdoktorer

Av Lina Christensen

Publisert 2. januar 2020 kl. 15:02

Kunnskapsdepartementet ønsker å å finne ut mer om karriereutviklingen til postdoktorer. – Viktig, sier Forskerforbundet og Akademiet for yngre forskere.

– Det er flott at Nybø griper tak i postdoktorordningen og problematikken rundt postdoktorene. Dette er et viktig initiativ, sier leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

I dag sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om at de ønsker å kartlegge og analysere postdoktorstillinger. Departementet skal se nærmere på hvorvidt postdoktorene selv opplever at stillingen gir ønsket karriereutvikling og hvordan særlig universitets- og høyskolesektoren bruker stillingene. Inntil én million kroner skal brukes på prosjektet.

– Det er viktig at vi vet at denne gruppen forvaltes godt, og at de får karrieremulighetene og opplæringen de trenger for å nå sitt potensiale. Poenget er jo å kvalifisere seg til en vitenskapelig toppstilling. Det er derfor helt riktig å undersøke om postdoktorer faktisk får ressursene som trengs for å få til dette, sier Lind.

Fakta
Postdoktor
* betegnelse for midlertidige forskerstillinger ved universiteter og høyskoler.
* har som hovedformål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger etter avlagt doktorgrad.
* brukes også andre steder, slik som instituttsektoren og helseforetakene.

– Postdoktorer må få karriereveiledning og mulighet til å undervise

Også Akademiet for yngre forskere (AYF) er fornøyd med initiativet til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V).

– Det er gledelig med en utredning og kartlegging av postdoktorstillingen, slik at vi kan få et større faktagrunnlag, sier leder i AYF, Sofie A. E. Høgestøl.

– Det er gledelig med en utredning og kartlegging av postdoktorstillingen, sier Sofie A. E. Høgestøl. Foto: Lina Christensen

AYF har lenge engasjert seg i unge forskeres karrieremuligheter. I rapporten «Unge forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner» viser de blant annet at «postdoktorer og midlertidig ansatte seniorforskere føler seg mindre verdsatt enn faste vitenskapelig ansatte, og enkelte opplever at de har færre rettigheter». Usikre framtidsutsikter og arbeidsforhold kan påvirke forskeryrkets attraktivitet og framtidig rekruttering til forskeryrket, heter det videre i rapporten.

– Postdoktorstillingen skal jo være en rekrutteringsstilling som skal kvalifisere til fast stilling. I realiteten er det ikke lenger en slik stilling, fordi det er mange som ikke har sjans til å få fast stilling. Det må derfor tas noen grep for hvordan stillingen brukes, for eksempel at postdoktorer får karriereveiledning og mulighet til å undervise, sier Høgestøl.

Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier seg enig:

– Det blir spennende å se resultatet av arbeidet. Mitt inntrykk er at det er mye hummer og kanari. Mange er flinke til å bruke stillingen slik den var tenkt, som en rekrutteringsstilling. Men det er også en del institusjoner som bruker dette som en forlengelse av midlertidigheten, der det ikke er fokus på å få kandidaten til å lykkes videre, men at de settes til å gjøre midlertidig rutinearbeid på forskningsprosjekter ved institusjonen. Nå kan vi få oversikt og kunnskapsgrunnlag, slik at det kan settes inn gode tiltak for gruppen, sier hun.

– Dette er en bit av det vi ønsker belyst

Guro Elisabeth Lind har flere ganger etterspurt en forskermelding, med fokus på forskeren. Hun har tidligere uttalt til Forskerforum at det er viktig å finne ut hva forskere trenger for å lykkes i yrket og hva som er attraktive karriereveier. En kartlegging av postdoktorstillingen er et skritt på veien, sier hun.

– Dette er en bit av den problematikken vi ønsker belyst. De stiller de riktige spørsmålene når de peker på at grupperingen har økt i antall, hvorvidt stillingen gir ønsket karriereutvikling og hvordan postdoktorer brukes i institusjonene. Dette gir et viktig fokus på rekruttering inn i forskeryrket, sier Lind.

Forskningsoppdraget som Kunnskapsdepartementet nå initierer er en oppfølging av Underdal-utvalget, som har sett på stillingsstrukturer ved norske universiteter og høyskoler. Sofie A. E. Høgestøl forteller at AYF, Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet har blitt enige om å følge opp konklusjonene i Underdal-utvalget ved å sammen se på karriereløp i universitets- og høyskolesektoren.

– Vi håper at denne kartleggingen skal hjelpe oss med arbeidet. Postdoktorstillingen er noe vi særlig skal se på, sier Høgestøl.

  • Les også: