Nybø vil finne ut mer om karriereutviklingen til postdoktorer
LUKK

Nybø vil finne ut mer om karriereutviklingen til postdoktorer

Av Forskerforum

Publisert 2. januar 2020 kl. 10:12

Fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag har det vært en kraftig økning i antallet postdoktorer. Nå vil Kunnskapsdepartementet se nærmere på om postdoktorene selv opplever at stillingen gir ønsket karriereutvikling og hvordan særlig universitets- og høyskolesektoren bruker stillingene.

Derfor skal de bruke inntil en million kroner på en kartlegging og analyse av postdoktorstillingen.

Fakta
Postdoktor
* en betegnelse for midlertidige forskerstillinger ved universiteter og høyskoler
* har som hovedformål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger etter avlagt doktorgrad.
* brukes også andre steder, slik som instituttsektoren og helseforetakene.

– Vi ønsker å finne ut mer om hvordan postdoktorstillingene brukes og om de faktisk bidrar til rekruttering til vitenskapelige toppstillinger. Både det offentlige og det private har behov for høyt utdannet ekspertise og vi trenger å vite om den kunnskapen postdoktorene har brukes godt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Forskningsoppdraget er en oppfølging av Underdalutvalget som så på stillingsstrukturer ved universiteter og høyskoler. I første omgang besluttet statsråd Nybø at det skulle arbeides videre med postdoktorstillingene. I tillegg ble det varslet et mer langsiktig arbeid med stillingene på mellomnivået.

– Vi vil bruke denne kartleggingen og analysen som en del av kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi videre skal arbeide med karriere og rekruttering av yngre forskere. Helseforetakene inkluderes også i oppdraget for å koordinere politikken på området, sier Nybø.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal rapporten være klar i slutten av desember 2020.

  • Les også: