Vil gjeninnføre ex.phil. som inngangsport til høyere utdanning
LUKK
Annonse
Annonse

Vil gjeninnføre ex.phil. som inngangsport til høyere utdanning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. november 2018 kl. 07:00

Selv om det fører til at flere studenter hopper av, vil det lønne seg å tilbakeføre ex.phil. og ex.fac. som forberedende studium, mener professor. Andre mener det kan hindre frafall.

– Jeg tror det er bedre som det var før: Et helt semester med ex.phil. og ex.fac. Det var inngangsporten til høyere utdanning. Du kunne prøve og feile litt, lære deg akademisk tenkning og se hvor vitenskapen kommer fra før du kunne gå i kast med ditt fag, sier Einar Duenger Bøhn.

Han er professor i filosofi ved Universitetet i Agder og leder for det nasjonale fagrådet for filosofi og idéhistorie. I forrige nummer av Forskerforum argumenterte han for å utvide ex.phil., og gjøre det til et kvalifiserende fag man må ta for å kunne gå videre i studiet sitt.

Filter for de som ikke bør fortsette

– Nå er det bare ti studiepoeng, som ofte er flyttet til midt i graden. Jeg tror det er demotiverende å begynne på et fag for så å gå tilbake igjen til ex.phil. Jeg vil heller ha det som en inngangsport, sier han.

Les også: –Verden blir et dårligere sted uten ex.phil. 

– Jeg vet ikke om det er noe negativt at folk begynner på en utdanning og slutter, sier professor Einar Duenger Bøhn. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Bøhn mener det er mange fordeler med en utvidelse av flytting av dagens ex.phil og ex.fac. Blant annet mener han det kan gi studentene et bedre perspektiv og grunnlag for det de skal studere videre.

Les også: Danmark vil gjeninnføre ex.phil.

– Samtidig vil det fungere som et filter for de som ikke bør fortsette. Man får et semester på å finne ut mer om hva man har lyst til å studere, og et sted hvor man kan prøve og feile litt. Noen studenter trenger et semester eller to på å komme i gang, men da kan det allerede være for sent for det faget man har lyst til å begynne på. Man bør ikke tenke at alle de som kommer rett fra videregående vet hva de vil med livet sitt, sier han.

– Kan hjelpe på frafall

Han får støtte fra Beate Elvebakk, som er instituttleder på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Hun mener ex.phil. allerede er fag mange har store ambisjoner for, og at en utvidelse ville vært av det gode.

– Det er ofte store forventninger til hva studentene skal lære på ex.phil., kanskje større enn det som er mulig å gjennomføre på 10 studiepoeng.

Instituttleder Beate Elvebakk mener et introduksjonssemester med ex.phil. og ex.fac. kan hjelpe studenter med å finne ut av hva de egentlig vil studere, og hindre frafall. Foto: UiO

Hun syns derfor ideen om å utvide ex.phil. til 15 studiepoeng sammen med et 15 poengs ex.fac. i begynnelsen av utdanningen er god.

– Det ville vært veldig fint faglig sett. Og jeg tror det ville vært fint ut fra at vi ser at det er mye frafall fra universitetet. Mye av frafallet handler om at studentene bytter studier og ikke vet hva de vil. De har jo ekstremt lite erfaring med universitetet. Hvis ex.phil. og ex.fac. var et introduksjonssemester ville de fått tid til å orientere seg og finne ut av hva de vil studere.

UiB-rektor protesterer

Elvebakk forteller at det jobbes mye med å hindre frafall blant studenter, men mener det er lite hensiktsmessig å jobbe for å redusere frafallet som skyldes at studentene finner ut at de har valgt feil fag.

– Da kunne man heller tenke seg at man brukte det første introduksjonssemesteret også til å gi mye informasjon om andre studier og fag, så studentene slipper å ta det endelige valget om hva de skal studere mens de går på videregående.

Kommentar: Har ex.phil. gått ut på dato?

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) er på sin side skeptisk til forslaget om å flytte på ex.phil. På UiB har de diskutert seg frem til at det er best å ha ex.phil. litt senere i studieløpet.

– Jeg har ikke noe tro på at studentene vil bli satt bedre i stand til å studere eller at det skal gi mindre frafall ved å flytte ex.phil. ut av og i forkant av disiplinstudiene, sier Olsen.

Vil ikke miste studenter

– Jeg tror ikke det er en god løsning å ha ex.phil. i første semester. Vi har hatt mye arbeid og tilrettelegging for at våre studenter i det første semesteret skal møte fagene de ønsker å studere. Vi har flyttet ex.phil. fra første semester til andre semester. Vi tror mye av frafallet tidlig i studiet kan reduseres ved at studentene først møter faget de interesserer seg for og har søkt seg til, sier Olsen.

Han har ikke særlig tro på Bøhn og Elvebakks argument om at universitetsstudier kan være en så fremmed opplevelse for studentene at de trenger ex.phil og ex.fac. som en overgang før de begynner på fagene de har valgt selv.

– Jeg tror at flere studenter vil føle examen philosophicum mer fremmed enn de fagene de har søkt seg til, sier Dag Rune Olsen. Foto: UiB

– Jeg tror at flere studenter vil føle examen philosophicum mer fremmed enn de fagene de har søkt seg til. Mange av disiplinfagene studentene skal studere kjenner de allerede fra videregående, mens den vitenskapsteoretiske og filosofiske innføringen vi gir i ex.phil. kan være mer uvant.

– Men hva hvis man faller fra i første semester fordi man har valgt feil fag – ville det ikke være bedre hvis de fikk prøvd seg et semester med et forberedende studium?

– Men hva hvis det er slik at de faller fra på grunn av ex.phil., men de gjerne kunne ha studert matematikk?  Da kommer de aldri i kontakt med det faget de ønsker å studere!

Ikke negativt å slutte

For Einar Duenger Bøhn ved UiA er det imidlertid ikke et avgjørende poeng at alle skal gjennomføre et studieløp på et gitt antall år.

– Det at flest mulig skal gjennom et utdanningsløp på kortest mulig tid vil jeg stille spørsmål ved. Jeg vet ikke om det er noe negativt at folk begynner på en utdanning og slutter. Politikerne ser på det som en krise at en student ikke har gjennomført, men ser du større på det så har du fått en samfunnsborger som har studert et år, funnet ut at det ikke er noe for ham eller henne, og som gjør noe annet. Det er ikke negativt at folk ikke gjennomfører utdanning, sier han.

 

LES OGSÅ: