Danmark vil gjeninnføre ex.phil.
LUKK

Danmark vil gjeninnføre ex.phil.

Av Julia Loge

Publisert 27. juni 2018 kl. 10:52

Alle bachelorstudenter i Danmark kan få gjeninnført «filosofikum», 37 år etter at danskene avskaffet sin ex.phil.

– Det nye filosofikum skal trene studentene i å være nysgjerrige, utvikle dømmekraft og forholde seg kritisk og saklig til et problem. De skal kunne sette seg inn i andres synspunkter og vurdere fordeler og ulemper som føler av endringer, skriver det danske Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemelding.

Mens debatten i Norge i vår har dreid seg om hvorvidt det er nødvendig med ex.phil., har en «inspirasjonsgruppe» i Danmark jobbet med å utforme et nytt vitenskapsemne. Der har de blant annet hentet inspirasjon fra norske universiteter.

Det nye faget kan få navnet Akademia, og skal være et obligatorisk 15-studiepoengsemne i løpet av andre studieår. Studentene skal lære om seks ting, de skal få innføring i vitenskap, lære om sitt fags vitenskapsteori og historie, få teknologiforståelse, lære om vitenskapen og samfunn, om etikk og akademiske redskap.

Håper på mindre stressede studenter

Utdannings- og forskningsminister Tommy Ahlers er opptatt av at studentene får bred kompetanse.

– Det er virkelig bra at inspirasjonsgruppen har tenkt på hvordan utdannelsene forbereder studentene til å bli mer selvstendige og reflekterende – både mens de studerer, men også etter studiene. Det er viktig at vi innimellom stopper opp og reflekterer over hvem vi er, og hva det vil si å være menneske i et moderne samfunn. Jeg håper at det betyr at studentene ikke bare jakter blindt på de beste karakterene, men blir oppmerksomme på at erkjennelse, dannelse, streben etter kunnskap og å tørre å kaste seg ut i nye ting, er meningen med studier.

– Jeg tror at det på sikt kan bidra til at studentene blir mindre stresset, sier Ahlers.

Ble avviklet

Danmark avviklet filosofikum i 1971, blant annet på grunn av stadig flere studenter i løpet av 60-tallet. Det var Søren Pind, utdanningsministeren som gikk av i mai i år, som ønsket å gjeninnføre faget for å skape en felles grunnforståelse på tvers av ulike fag.

Inspirasjonsgruppens leder, prorektor Berit Eika fra Aarhus Universitet, legger vekt på behovet for et felles fundament sammen med ny fagkunnskap.

– Det er helt i tråd med formålet med forskningsbasert undervisning, sier Eika.

Etter sommeren skal universitetene komme med sinesynspunkt på anbefalingene. Inspirasjonsgruppen foreslår at det nye faget skal innføres i løpet av tre år.

  • Les mer: