Utredning: Foreslår halvering av antall museer
LUKK
Annonse
Annonse

Utredning: Foreslår halvering av antall museer

Av Johanne Landsverk

Publisert 4. desember 2018 kl. 12:04

En utredning gjennomført av Kulturdepartementet legger til grunn at antall museer bør reduseres.

Kulturdepartementet skriver i en utredning at antall museer bør reduseres fra 62 til 25-30 i løpet av en tiårsperiode. Utredningen ble lagt fram samtidig med Kulturmeldingen, og tar for seg oppgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med regionreformen. Saken ble først omtalt i Klassekampen.

Museene som blir berørt, er museene i Det nasjonale museumsnettverket, og som får støtte fra Kulturdepartementet.

Stortinget har bedt regjeringen å om å evaluere museumsreformen, som i hovedsak ble gjennomført i tidsrommet 2000-2008. Men i den nye utredningen fra departementet trekkes det allerede en konklusjon om at antall museer bør ned til det halve.

I løpet av perioden museumsreformen er gjennomført, har antall museum blitt redusert fra 270 til 62. Så sent som i fjor ble Lillehammer Kunstmuseum innlemmet i Stiftelsen Lillehammer museum, som nå har ansvaret for Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Bjerkebæk, Aulestad, Norges Olympiske museum og Norges Postmuseum.

– Ikke en god løsning

Administrerende direktør Jostein Skurdal ved Stiftelsen Lillehammer museum advarer mot å la de nye regiongrensene bli førende for organiseringen av Museums-Norge.

– Det tror jeg ikke vil bli en god løsning. De nye regionene har ikke mye samsvar med museumsregionene, verken geografisk eller faglig, sier han til Klassekampen.

Målet med sammenslåinger av museer er å styrke det museumsfaglige arbeidet med større miljøer, samt å profesjonalisere og effektivisere driften og få bedre økonomistyring.

Skurdal påpeker at museene blir stilt overfor stadig strengere krav til forsvarlig drift og rutiner på en rekke områder, som innen økonomi og arbeidsmiljø.

– Først nå begynner vi å se gevinstene vi ble forespeilet, ikke minst at fagmiljøene er blitt styrka ved å være samlet på ett sted. Men fortsatt er det en del museer som sliter med å få den forrige konsolideringen til å fungere, blant annet ved at det er blitt større avstander og dermed lengre reisetid mellom museene.

Han tror det blir helt avgjørende for en ny museumsreform at den blir gjennomført på mest mulig frivillig basis, og ikke med tvangsmidler slik som sist. Da ble museer som nektet å slå seg sammen, truet med at tilskuddsmidlene ville bli frosset.

– Vi er overrasket, sier Liv Ramskjær i Museumsforbundet. Foto: Unn Bjørge

 

Museumsforbundet overrasket

Generalsekretær i  Norges museumsforbund Liv Ramskjær er overrasket over at en ny museumsreform kommer allerede nå.

 – Vi har gjort det klart overfor departementet i våre høringssvar at vi ikke ønsker en ny prosess med konsolidering av flere museer. Når det kommer et så tydelig signal som det gjør i denne utredningen, er det overraskende, sier Ramskjær.

 

Fra redaksjonen: Denne artikkelen har blitt rettet etter første publisering. I den opprinnelige versjonen ble det fremstilt som at kulturminister Trine Skei Grande ønsket å redusere antall museer. Kulturdepartementet oppgir at det ikke er tatt noen politisk beslutning basert på den omtalte utredningen, men at utredningen er «faglige vurderinger av ulike alternativer, mens de politiske valgene og prioriteringene fremgår av kulturmeldingen».