Bedre eksamener, nå!
Annonse

Bedre eksamener, nå!

Av Av Stefan K. Schauber, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige utdanningssenter, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Publisert 15. desember 2021

Er eksamener et lotteri? Det korte svaret er: Ja!, skriver Stefan K. Schauber.

Det er eksamenstid! Disse ukene med eksamener er nok for mange de viktigste i studentlivet. De eksamener som tas akkurat nå kan bestemme enkle studentenes fremtid: «Vil jeg kunne bli lærer, lege, psykolog, advokat?» Eksamener er hekkene studentene må hoppe over for å nå dette målet. Men eksamener er dessverre like feilbarlige som de er viktige.

Noen ganger ser det ut som at eksamener er et lotteri. År etter år kan vi lese nyheter om hvordan studentens karakterer endres når de klager på sensuren og en eksamen eller en avhandling blir revurdert.

Annonse

Når studentene ber om en annen mening, endres karakterer ofte dramatisk – fra en «D» til en «A», fra «stryk» til «stå». Det er åpenbart at slike nyheter skaper tvil om hvor pålitelige og gode eksamener, karakterer og tester i høyere utdanning egentlig er. Er det bare sjanse som gjør at en person mislykkes? Er det ren flaks at noen andre får en «A»? Og jeg er nok ganske så sikker på at slike meldinger dykker opp igjen om noen få uker.

Håndverket å lage eksamen

Spørsmålet som står igjen er: Er eksamener et lotteri? Og det korte svaret er: Ja! Ofte så er eksamener og karakterer faktisk som et lotteri. Men de som vil ha en bedre eksamen, de kan gjøre noe med det.

Fordi å bygge den gode eksamen er nemlig ikke noen «kunst» eller en «hobby», det finnes bred kunnskap om det. Det er et håndverk, og man kan lære det. Det sier jeg basert på min egen erfaring, men også basert på det vi vet fra forskningen.

Jeg selv har jobbet med eksamener i medisinstudiet i snart ti år nå. Først i Berlin, ved den kjente Charité (vel det eneste sykehus med egen Netflix-serie), og nå siden 2015 i Oslo, ved Det medisinske fakultet.

Tips til å lage eksamen

Eksamener er viktige, ikke bare for studenter. Universiteter har faktisk et ansvar for samfunnet også. Ikke alle som har lyst på det skal bli lege, psykolog, ingeniør, lærer eller advokat. Bare de som viser at de er egnet for det, skal stå på en eksamen.

Jeg vet, så klart, ikke hvordan hver eneste eksamen i Norge ser ut. Men jeg vet at man kan lære fra de som gjør en god jobb. Så, noen tips for alle med ansvar for eksamener.

Dette kan dere gjøre i dag for en bedre eksamen i morgen:

  1. Skriv ned eksempler fra hverdagen og arbeidslivet hvor fagpersoner eller eksperter pleier å bruke sin kunnskap og sine ferdigheter.
  2. Lag oppgaver og spørsmål basert på disse eksemplene, slik at studentene må løse ekte problemer.
  3. Sett høye krav – ved å gå i bredden og med vekt på de virkelig viktige ting. Oppgavene skal være krevende, men ikke fordi de krever spesialkunnskap.
  4. Sjekk med minst fem kollegaer og/eller flinke studenter, se om de forstår dine oppgaver. Hvis de ikke gjøre det, hvordan skal de som tar eksamenen kunne finne det riktige svaret?
  5. Og dette er det viktigste: Bruk studentenes svar fra hver eneste eksamen som en tilbakemelding til deg selv. Ta det som utgangspunkt for å forbedre både din undervisning og din eksamen. Studentene er ikke dumme eller late, de er smarte og de prøver nok så hardt de kan.

Studentenes ansvar

Disse fem punktene er en garanti for en bedre eksamen.

Men hva med den perfekte? Ulempen er, den perfekte eksamen er ikke bare én prøve, én avhandling eller ett essay. Det finnes ingen Hellige Gral av studentvurdering. I stedet er den perfekte eksamen en serie med flere ulike eksamener som bruker ulike type oppgaver. Har du det, så kan dere få et godt bilde av hva en student kan og ikke kan.

Det er viktig å huske at studentene har et ansvar også. Ikke minst må de vise at de er egnet for yrket, at samfunnet kan stole på dem. Og de må godta at flaks og uflaks, sannsynlighet eller usikkerhet, alltid vil spille en rolle, overalt – selv i den perfekte eksamen.

Så studentene har et ansvar for å sikre seg at de ikke har behov for å ha flaks. Studenter – lær så hardt som mulig, og gjør ting vanskelige for dere selv!

Les intervju med Schauber i denne reportasjen: