Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Best på private forskningsmidler

Av Forskerforum

Publisert 29. oktober 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

NORDEN: Sverige og Danmark er blant de ti landene i verden som er best på å skaffe penger til forskning fra næringslivet.

Ifølge en rangering fra Times Higher Education er svenske universiteter på en åttende plass og de danske universitetene på en niende plass. Norge figurerer ikke på listen.

I snitt mottar svenske og danske universitetsforskere henholdsvis 270 000 og 250 000 kroner i forskningsmidler fra næringslivet.

Resten av topp-ti-listen domineres av asiatiske land, med Sør-Korea på topp med mer enn 550 000 næringslivskroner til forskning per universitetsforsker. Også Holland og Belgia er å finne på listen.