Bør tidsskriftene boikotte russiske forskere?
LUKK

Bør tidsskriftene boikotte russiske forskere?

Av Jørgen Svarstad

Publisert 16. mars 2022 kl. 13:13

Et medisinsk tidsskrift har besluttet å nekte forskere fra Russland adgang. – Et uttrykk for solidaritet, sier redaktøren.

Norge og en rekke andre land har som kjent fryst vitenskapelig samarbeid med russiske institusjoner. Det er imidlertid få vitenskapelige tidsskrifter som har satt foten ned for forskningsartikler fra Russland.

Men minst ett tidskrift, Journal of Molecular Structure, som utgis av storforlaget Elsevier, har bestemt seg for at de ikke lenger vil vurdere manuskripter fra forskere som jobber ved russiske institusjoner.

En forsker som fikk avvist manuskriptet sitt, publiserte 27. februar begrunnelsen han fikk fra tidsskriftet på Facebook:

Det skriver blant annet Nature. Redaktør Rui Fasto begrunner boikotten med at invasjonen av Ukraina er et folkerettsbrudd.

– Vår beslutning opprettholdes til internasjonal lov er gjeninnført, sier han til Nature.

Han understreker han at det ikke er russiske forskere de boikotter, bare dem som jobber ved institusjoner i Russland.

Rui Fasto. Foto: Privat

– Det er ikke rettet mot russiske forskere, som absolutt fortjener all vår ærbødighet og respekt, men mot russiske institusjoner.

Til Science sier han at dette er et «uttrykk for solidaritet til alle menneskene som er berørt av konflikten».

Elsevier vil ikke gi noe tall på hvor mange tidsskrifter som har tatt et slikt standpunkt, men sier det er «veldig lavt».

Forlaget vil ikke ta noe standpunkt til boikott av artikler fra Russland, men overlater til tidsskriftene selv å avgjøre dette.

Vil ikke vurdere nye russiske tidsskrifter til Web of Science

Selskapet Claviate, som driver databasen Web of Science, har imidlertid kunngjort at de avslutter all kommersiell virksomhet i Russland. Databasen Web of Sciene viser blant annet hvor mye artikler blir sitert. Selskapet har også bestemt seg for at de ikke lenger skal vurdere nye tidsskrifter fra Russland og Hvitterussland til Web of Science.

Ved å avvise manuskripter av russiske forfattere og utestenge russiske tidsskrifter, kan Elsevier og Clarivate «bidra til å ende denne krigen», sier Myroslava Hladchenko til Nature. Han forsker på utdanningspolitikk ved landbruksuniversitetet i Kiev. Ifølge Hladchenko har russerne bombet mer enn 60 utdanningsinstitusjoner i Ukraina.

Rådet for unge forskere i Ukraina har skrevet brev til Elsevier og Claviate. Der ber de om at russiske tidsskrifter fjernes fra databasene og at russiske forskere ikke lenger skal få sitte i tidsskriftenes redaksjonskomiteer.

Russiske myndigheter har på sin side fjernet et krav om offentlig finanisiert forskning i Russland skal publiseres i anerkjente, internasjonale tidsskrifter.

Les også: