Bråk i Norce: Toppsjefen går av og minst fire rettssaker på trappene
LUKK
Annonse
Annonse

Bråk i Norce: Toppsjefen går av og minst fire rettssaker på trappene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. januar 2021 kl. 23:26

Minst fire personer saksøker forskningskonsernet Norce for usaklig oppsigelse.

Forskningskonsernet Norce ble etablert i 2017 etter at flere forskningsinstitutter fusjonerte. Det ble Norges nest største forskningskonsern.

Men økonomiske problemer førte til at forskningsgiganten så seg nødt til å nedbemanne i høst.

I alt 21 ansatte ble sagt opp. I tillegg ble 30 ansatte omplassert.

Fakta
FAKTA OM NORCE

Norce (Norwegian Research Centre AS) ble stiftet i 2017, og er en fusjon av syv selskaper. Er organisert som et statlig aksjeselskap.

Det består av forskningsinstitutter tidligere eid helt eller delvis av universitentene i Bergen, Stavanger og Agder. Blant institusjonene innlemmet i Norce er Uni Research AS , Norut, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutt. Inkludert datterselskaper har konsernet rundt 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,3 milliarder.

Norce har virksomhet i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Kristiansand, Grimstad, Bodø, Bardu, Alta og Svalbard. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Flere nekter imidlertid å godta oppsigelsen. Minst fire personer trekker nå Norce for retten for usaklig oppsigelse. Det viser berammingslistene til norske domstoler.

To av de planlagte rettsakene gjelder medlemmer av Forskerforbundet.

–  Dette er forskere i energiavdelingen i Stavanger som stevner arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Begge har ph.d. og lang ansiennitet, sier Atle Blomgren, tillitsvalgt for Forskerforbundet i Norce.

Begge har mer enn ti års ansiennitet, sier han.

Saken til det ene medlemmet av Forskerforbundet er berammet den 21. til 24. april i Stavanger tingrett. Den andre skal opp i Jæren tingrett i juni.

Administrativt ansatt går til sak

Men det er flere rettsaker på trappene:

  • En oppsagt administrativt ansatt har stevnet Norce. Saken skal etter planen opp i Stavanger tingrett mai, og kvinnen er representert av en advokat i LO.
  • Den fjerde rettsaken er berammet til Bergen tingrett ved månedsskiftet august/september i år. Forskeren er representert av en advokat i fagforeningen Tekna.
  • I tillegg til disse skal også en femte arbeidsrettsak mot Norce være under planlegging, får Forskerforum opplyst. Vi har imidlertid ikke klart å gjenfinne denne i berammingslistene til norske domstoler.

Det har også vært saker der oppsagte Norce-ansatte har stevnet Norce for retten, men sakene har endt med forlik utenfor rettssalen.

Arbeidsmiljøundersøkelse med dårlige resultater

Dette er ikke det eneste ledelsen Norce har å stri med. Resultatene i en fersk arbeidsmiljøundersøkelse er lite å juble over, skal vi tro en melding som gikk ut til de ansatte på mandag.

«Undersøkelsen viser at vi har utfordringer i deler av arbeidsmiljøet i NORCE, og har lave score på mange parameter. Vi ligger lavere enn resten av instituttsektoren på variablene motivasjon, arbeidsglede og lagånd», heter det i meldingen.

Videre står det at det er resultatene viser at Norce har et tillitsproblem, og at det er «avtagende tillit jo høyere opp i organisasjonen man kommer.»

Det står også at «det er mange som rapporterer om usikkerhet rundt egen jobb og fremtid, og leter aktivt etter ny jobb, noe ledelsen tar svært alvorlig​».

Toppsjefen går av – settes i sammenheng med arbeidsmiljøundersøkelse

Forrige fredag kom nyheten om at administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle går av 15. februar.

Avgangen har sammenheng med arbeidsmiljøundersøkelsen, ifølge Khrono.

I undersøkelsen vurderte de ansatte om toppledelsen gjør en god jobb. For Støle skal resultatene ha vært svært nedslående, skriver Khrono.

Elisabeth Maråk Støle er avtroppende administrerende direktør i Norce. Foto: Norce

Elisabeth Maråk Støle vil ikke kommentere saken overfor Forskerforum, men henviser til en pressemelding fra fredag forrige uke.

– Prosessen har vært krevende for alle, og for meg er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre, sa hun blant annet i pressemeldingen.

Administrasjonsdirektør Thor Arne Håverstad skal ta over midlertidig etter Støle. Han vil knapt kommentere noe som helst når Forskerforum spør han om bråket i Norce.

– Du vet jo hva jeg kommer til å svare, men du kan bare spørre, sier han innledningsvis.

– Stemmer det at Støles avgang har sammenheng med arbeidsmiljøundersøkelsen?

– Da må jeg bare henvise til den meldingen som vi sendte ut på fredag. Jeg har ikke noen kommentar ut over det, sier han.

I pressemeldingen han viser til står det ingen ting om grunnen til at hun går av.

– Hvor fornøyd er du med resultatene i den undersøkelsen?

– Det har jeg ikke så mye kommentar til. Det er internt foreløpig og ikke riktig å kommentere.

Thor Arne Håverstad er direktør for administrasjon. Han tar over midlertidig som administrerende direktør etter Elisabeth Maråk Støle i februar. Foto: Norce

Han vil heller ikke si noe om de berammede arbeidsrettssakene.

– Hvilke tanker gjør du deg om at så mange går til sak mot dere?

– Jeg har ikke noe kommentar til det. Beklager. Det er ting vi ønsker å holde internt.

– Synes du det har vært en ryddig nedbemanningsprosess?

– Igjen har jeg dessverre ikke noen kommentar.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg begynte som leder for administrasjonen 1. juni. Og da hadde denne prosessen kommet veldig langt.

Les også: