Nedbemanning i Norce: – Benytter anledningen til å renske opp
LUKK

Nedbemanning i Norce: – Benytter anledningen til å renske opp

Av Johanne Landsverk

Publisert 22. juni 2020 kl. 09:49

Mange med lang ansiennitet kan måtte gå. Noen avdelinger har sett seg ut forskere de tror er minst lønnsomme, mener Forskerforbundet ved Norce.

Forskningsselskapet Norce har varslet å nedbemanne med 35-40 ansatte. Hele 60 ansatte har vært inne til drøftingsmøte med ledelsen, og i begynnelsen av denne uka blir det sendt ut brev om oppsigelse til de ansatte som må gå.

– Det kan virke som om noen fagavdelinger i Norce benytter anledningen til å «renske opp», at de har prøvd å identifisere de forskerne som er antatt å være minst lønnsomme for selskapet. Dette sier Atle Blomgren, leder i lokallaget i Forskerforbundet ved Norce.

– Må selge mer forskning

Etter fusjonen av fem institutter (se faktaboks) er Norce i dag delt inn i seks fagavdelinger. Blomgren sier nedbemanningsprosessen ikke har vært likt gjennomført i avdelingene.

Fakta
FAKTA OM NORCE

Forskningsinstituttet Norce ble stiftet i 2017.
Blant institusjonene som er innlemmet i Norce, er Uni Research AS , Norut, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Det er 610 årsverk i Norce. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 298 forskere med doktorgrad.

Norce har virksomhet i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Kristiansand, Grimstad, Bodø, Bardu, Alta og Svalbard.

– Inntrykket mitt er at noen fagavdelinger blir rammet ganske hardt, mens andre ikke merker dette i det hele tatt, sier Blomgren.

– De aller fleste som kan bli oppsagt, har svært lang ansiennitet, sier Atle Blomgren. Foto: Norce/Torun Ludvigsen

Han mener hovedproblemet for Norce er at selskapet er blitt for dyrt å drive.

– Hovedproblemet, slik Forskerforbundet ser det, er at vi etter fusjonen har fått mye høyere administrative kostnader per forskerårsverk. Og nå som vi er dyrere i drift, må hver enkelt forsker selge mer forskning.

Mister både jobb og AFP

Khrono skrev nylig at mange kvinner over 50 kan bli sagt opp i forbindelse med nedbemanningen. Særlig gjelder dette medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Også Forskerforbundet har mange administrativt ansatte blant medlemmene sine.

– Men blant medlemmene våre er det minst like mange forskere som administrativt ansatte som blir berørt. Mange av forskerne som står i fare for å bli oppsagt, har veldig lang ansiennitet, noen nærmere 30 år, sier Blomgren.  

– De som må gå, mister ikke bare jobben, men også retten til avtalefestet pensjon (AFP). Og en del av de administrativt ansatte har ganske lav lønn. Nå risikerer de å bli gående arbeidsledig, og vil også miste AFP.

– Kompetansen må være anvendbar

Organisasjonsdirektør Steinar Meling har ansvar for nedbemanningsprosessen. Han sier det er for tidlig å si hvilke fagavdelinger som rammes mest.

– Hele Norce er utvalgskrets, men hver avdeling har sett på grunnlaget for bemanning ut fra den økonomiske situasjonen. De har gjort sine vurderinger, og har invitert ansatte til drøftingsmøte. Dette gjelder flere i administrative avdelinger enn i fagavdelinger, sier han.   

– Vi har lagt kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold til grunn for hvem som må gå, sier Steinar Meling. Foto: Andreas R. Graven

Meling sier det er tre kriterier som er lagt til grunn for hvem som må gå: kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold.

– Vi holder på å legge siste kabalen nå, så dette er ikke avgjort. Men grunnlaget for nedbemanningen, og dette har Forskerforbundet vært enig i, er at Norce må ta økonomiske grep. Også Forskerforbundet har vært klar på at administrasjonen er for stor sammenlignet med forskingsavdelingene.

– Er det de forskerne som er minst lønnsomme som må gå?

– Det som er viktig for oss, er at kompetansen er anvendbar, det vil si hvordan forskningskompetansen kan anvendes i nåværene prosjekter eller om kompetansen kan brukes til å skaffe nye prosjekter i framtiden.

– Norce er blitt dyrere i drift, og da må hver enkelt forsker selge mer forskning?

– Alle i instituttsektoren kjenner seg igjen i kravet om utfakturering, og vi er avhengig av å få inn oppdrag og nye forskningsprosjekter, sier Meling.

Han forteller at Norce begynner å sende ut brev om oppsigelse nå i starten av uka.