Norce: 20 ansatte sagt opp
LUKK
Annonse
Annonse

Norce: 20 ansatte sagt opp

Av Julia Loge

Publisert 28. juni 2020 kl. 13:24

Ytterligere 30 blir omplassert og kan måtte gå ned i lønn.

To tredeler av de som nå må slutte i forskningsinstituttet Norce jobber i administrasjonen. En tredel, altså rundt sju personer er forskere, forteller Forskerforbundets tillitsvalgt, Alte Blomgren.

– At de er så få, gjør at det oppleves ekstra vanskelig for de forskerne som må gå. Det er ikke de yngste som må gå, men de eldste. Er du 53 år og har vært her i 30 år, så er det vanskeligere å forklare at du er blant de utvalgte, enn om du 26 år og har jobbet her i et halvår, sier Blomgren.

Fakta
Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017.

I 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper.

I desember 2018 overtok NORCE eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.

Ved utgangen av 2018 hadde NORCE 769 ansatte, inkludert
298 forskere med doktorgrad.

Høy snittalder

Snittalderen på de som nå er sagt opp er 43 år, og Blomgren forteller at de jevnt over har lang ansiennitet. Derfor kan det nå tenkes at noen av dem vil prøve oppsigelsen i rettsvesenet, ifølge Blomgren, men det må de i så fall avgjøre sammen med advokatene i sin fagforening.

20 har fått brev om oppsigelse, i tillegg er det et par saker som ennå er under avklaring. Opprinnelig var det skissert at rundt 35 kunne bli sagt opp. Blomgren sier at de er glad for at ikke så mange må gå, men forteller også at flere av dem som var aktuelle, har funnet seg andre jobber og sluttet frivillig i løpet av prosessen.

30 personer har også fått endringsoppsigelser. Ifølge Blomgren er det både ansatte som er fornøyde med nye stillinger, og andre som har fått mindre ansvar og lavere lønn, og som er mindre fornøyde.

Ny omorganisering

Siden Norce ble opprettet ved fusjon av flere forskningsinstitutter, har det vært flere konflikter om lønns- og arbeidsvilkår. Minst 60 forskere, som kom fra Uni Research i Bergen mistet ytelsesbasert pensjon da de ble fusjonert. Derfor sendte fagforeningene et felles brev til styret da det ble kjent at Norce-sjef Elisabeth Maråk Støle hadde en tilleggsavtale som sikret henne seks ganger så høy pensjonsinnbetaling som en gjennomsnittsansatt i Norce.

Fredag ble det lagt ut melding på instituttets internsider om at fagavdelingene skal omorganiseres. Seks fagavdelinger skal bli til tre.

­– Noen mener at de trenger ikke det i tillegg. De ble vedtatt av styret forrige torsdag, men ansatte ble først informert nå, når mange er på vei ut i ferie.

I dag er forskningsvirksomheten i NORCE er organisert i seks forskningsområder: energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi som ledes av hver sin konserndirektør.

I meldingen, som Forskerforum har fått tilsendt fra en ansatt i Norce, forsikres det om at forskningsgrupper og forskningsledere i hovedsak blir uendret.

  • Les også: