Brudd i Oslo, enige i resten av kommunene
Annonse

Lønnsoppgjøret:

Brudd i Oslo, enige i resten av kommunene

Av Julia Loge

Publisert 16. september 2020

Ansatte i kommunene får 1400-1900 kroner ekstra.

Lønnsoppgjøret i Oslo går nå til mekling, med frist 14. oktober, kl. 24. Både Unio, Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KaH), Akademikerne og YS har brutt forhandlingene.

For resten av kommunesektoren ble fagforeningene Unio, LO og YS enige med arbeidsgiver KS om en avtale natt til 16. september. Akademikerne har ikke godtatt denne forhandlingsløsningen.

Annonse

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal, i en pressemelding.

Fakta
Hva er en ramme?

Ramme er ikke det samme som lønnstillegg. I rammen inngår også overheng og glidning. Overheng er, enkelt forklart, lønnsøkning man forhandlet fram et år, som går av lønnsbudsjettet (rammen) for året etter. Altså ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Lønnsglidning er de lønnstilleggene som i hovedsak kommer av ulike former for lokal lønnsdannelse, for eksempel lønnstillegg gitt ved tilsetting, ansiennitetsopprykk og så videre.
I likhet med frontfaget, altså industrien, har dette oppgjøret en ramme på 1,7 prosent. Ifølge Unio vil deres medlemmer få lønnsvekst dersom prisveksten blir 1,5 prosent. Fra første 1.september får alle som er omfattet av denne avtalen et lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner. Ledere får 0,3 prosent tillegg til egen grunnlønn. Det blir ikke lokale forhandlinger.

Handal erkjenner at det er ekstra krevende at det var lite penger i et år der sykepleiere og lærere har stått i første rekke og tatt noen av de tyngste takene på vegne av storsamfunnet i forbindelse med pandemien.

I motsetning til statlig sektor, hvor det nylig ble brudd i forhandlingene, har partene i kommunesektoren vært enige om tallgrunnlaget og det har vært reelle forhandlinger. 

  • Les mer: