Curt Rice krever strømstøtte til store statlige institusjoner
LUKK

Curt Rice krever strømstøtte til store statlige institusjoner

Av Julia Loge

Publisert 16. september 2022 kl. 13:17

«Dette går bare ikke. Regjeringen må på banen her … og det må de nå!», skriver NMBU-rektoren.

Regjeringen presenterte stømstøttepakken for næringslivet i dag, og regner med å bruke 3 milliarder kroner på lån og støtte til energisparing for 20.000 bedrifter.

«Men store statlige organer forblir Jonas Gahr Støre taus om, og det holder ikke. Vi krever dialog om dette og vi krever en investering fra våre eiere», skriver rektor ved universitetet NMBU, Curt Rice, i en Facebook-post.

Tidligere anslag har vist at NMBU kom til å bruke 40 millioner kroner mer enn budsjettert på strøm i år og 60 millioner ekstra neste år, men i posten anslår Rice at neste års strømkostnad vil bli nærmere 80 millioner mer enn budsjettert for.

Han er redd for at universitetet ikke får ekstra tilskudd til denne kostnaden, det vil si at de må hente pengene fra andre steder i budsjettet, også ved å sette energisparende tiltak på vent.

«Hvis vi får en de facto kutt på 80mnok neste år, så må vi hente det inn mange plasser, både sentralt og ellers. Studentene skal i størst mulig grad skjermes, men det vil kreve bidrag fra alle.»

UiB skrur ned innetemperatur

Universitetet i Bergen hadde økte energikostnader som eget punkt på agendaen i styremøtet i går, også de mener at strømutgiftene neste år vil bli så høye at det er vanskelig å håndtere dem i dagens budsjettmodell. Vanligvis bruker de 60 til 70 millioner kroner på energi, inkludert fjernvarme, strøm og noe bioolje. Med prisstigningen i slutten av august i år tror universitetet at de kan komme til å bruke 170 til 180 millioner kroner på energi i år, og over 200 millioner neste år.

Som kortsiktige sparetiltak vil UiB derfor redusere innetemperaturen med to grader og redusere antall timer bygningene er i driftsmodus med 10 prosent.

Det er i tråd med anbefalignene som kommunalministeren kom med i dag.

– Tiltak som vil kunne gi effekt på kort sikt, er styring av ventilasjon, temperatur og belysning i bygg. De færreste bygg har full brukstid for alle rom hele døgnet. Dersom en konsentrerer bruken til færre rom, vil en kunne skru av ventilasjon, oppvarming og belysning i rom som ikke blir brukt, skriver kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i et brev til departementene.

Ved NTNU, som ligger i Trondheim og dermed utenfor de høye strømkostnadene i Sør-Norge, har de derimot spart 30 millioner fordi strømprisene er uventet lave.

  • Les også: