Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Munch-museet nedbemanner:

- Dette er dramatisk for de ansatte

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. februar 2013

Munchmuseet må kutte hver fjerde ansatt. - Publikum vil merke det, sier tillitsvalgt.

--dette-er-dramatisk-for-de-ansatte


– Med disse kuttene er vi i ferd med å bygge ned kompetansen og vi blir dårligere rustet til å flytte inn i et nytt museum, sier hovedtillitsvalgt ved Munch-museet.

– Det er omtrent 22 prosent av staben som kuttes. Det berører flere av våre medlemmer, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Munch-museet i Oslo, Lars Toft-Eriksen.

I dag fortalte ledelsen de dystre nyhetene til de ansatte: Året Norge feirer 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel, må 16 av museets 71 ansatte gå som følge av økonomiske nedskjæringer. Allerede i midten av mars skal nedbemanningsplanen igangsettes. De berørte vil enten bli gitt jobb andre steder i kommunen eller kuttet ved naturlig avgang som ikke erstattes, skriver Aftenposten.

Reagerer sterkt

– Kollegaene mine og Forskerforbundets medlemmer reagerer ganske sterkt på dette og syns det er dramatisk. Noen av våre medlemmer er i risiko for å bli nedbemannet og andre reagerer på konsekvensene for arbeidsmiljøet og driften av museet, sier Toft-Eriksen til Forskerforum.

Oppsigelsen av de 16 ansatte er ment å bidra til en innsparing på totalt 12 millioner kroner, ifølge Toft-Eriksen. Kuttet skyldes dels et underskudd fra 2012 på syv millioner kroner og dels en nedjustering av budsjettet for 2013. Ifølge Toft-Eriksen består budsjettkuttet både av kutt i prosjektmidler fra Oslo kommune, på grunn av utsettelsen av nytt museumsbygg, og nedjustering av budsjetterte museumsinntekter.

– Det er et tiltak for å komme i balanse i forhold til den bevilgningen vi har fått fra kommunen og det vi regner med av egne inntekter, sier Toft-Eriksen.

– Blir dårlig rustet til nytt museum

Deler av nedbemanningsplanen kommer som følge av at prosjektmidler i forbindelse med det skrinnlagte nye museet er satt på vent. Toft-Eriksen advarer nå kommunen mot at kuttene kan få konsekvenser for en gjenopptakelse av planene for nytt Munch-museum.  

– Kommunen har vanvittig høye forventninger til hva et nytt museum skal kunne levere, og den kompetansen tar det lang tid å bygge opp. Med disse kuttene er vi i ferd med å bygge ned kompetansen og vi blir dårligere rustet til å flytte inn i et nytt museum.

De mest umiddelbare konsekvensene er det imidlertid museumsbesøkende og Munch-interesserte som vil merke, mener han

– Bevaring av samlingen er en av hovedoppgavene våre, som vi alltid vil prioritere. Det er kanskje formidlingen av samlingen som vil ta de største konsekvensene av dette.

Kutter midt i Munch-året

Ifølge Toft-Eriksen vil det kunne føre til reduksjon i utstillinger på Tøyen og andre steder.

– Dette vil publikum merke.

– Hva syns du om at dette skjer i Munch-året?

– Det vil jeg si er et stort tankekors.

Ifølge Aftenposten mener kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke (V) at museet selv må bære ansvaret for sitt overforbruk.

– Munch-museet må, som alle andre i Oslo kommune, drive med en økonomi som er i balanse. De må bære ansvaret for et merforbruk i tidligere år, sier han og viser til at museet i år får 73,8 millioner kroner til drift, mot 62,2 millioner i fjor.

– Museet er en salderingspost

– Økningen skyldes en ekstra satsing i forbindelse med jubileet. Men farten har vært for stor og nå må den justeres. Aktiviteten i 2013 skal bli som planlagt. Jeg har tillit til at museet organiserer slik de mener er riktig innenfor budsjettrammene, sier han til Aftenposten.

Fra Fagforbundets side er oppfatningen en ganske annen, og tonen langt skarpere. Ifølge VG er Fagforbundets hovedtillitsvalgt klar på at det økonomiske uføret i stor grad skyldes kommunen.

– Munch-museet er en salderingspost, på samme måte som Oslo Nye Teater. Oslo kommune svikter Munch-museet på en skandaløs måte, sier Tor-Björn Adelgren i Fagforbundet til VG.

– Det er en tragisk dag. Vi har hatt en opptrappingsplan for å gjøre museet sikrere og bedre. Med disse planene setter man museet tilbake til tiden før ranet, legger han til.