Dette tjener ansatte i museer, arkiver og biblioteker
LUKK

Lønnstall for 2022:

Dette tjener ansatte i museer, arkiver og biblioteker

Av Asle Olav Rønning

Publisert 10. februar 2023 kl. 14:51

Hva tjener en antikvar, en konservator eller en spesialbibliotekar?

Ser du for deg en karriere i museum, arkiv eller bibliotek? Eller vil du sammenligne din lønn med gjennomsnittet i sektoren? Her kan du se lønnsnivået for vanlige stillingstyper i disse sektorene i 2022.

Tallene er hentet fra Forskerforbundets medlemsundersøkelse og viser gjennomsnittlig lønnsnivå for forbundets medlemmer i disse stillingene. Statistikken er basert på frivillig innrapportering.

I museumssektoren var antikvar den best betalte jobben blant stillingene som er plukket ut, med en gjennomsnittlig årslønn på 711 706 kroner i fjor. Lavest i denne sektoren er formidler, med 526 046 kroner i gjennomsnittlig lønn i 2022.

De ansatte i museumssektoren er fordelt på mange stillingstyper. I flere av stillingene er det få innrapporteringer, noe som betyr at tallene kan variere fra år til år.

Målt etter antall ansatte, var konservator den største gruppen. Gjennomsnittlig årslønn for en konservator var 609 500 kroner i fjor.

I stillingstyper som er vanlige innenfor arkiv og bibliotek, er arkivleder den best betalte. En arkivleder hadde i gjennomsnitt en årslønn på 690 433 kroner i fjor. Lavest blant stillingstypene i statistikken er arkivkonsulent med 510 972 kroner i årslønn.

Lønnstallene i grafikken i denne artikkelen gjelder ansatte i ikke-statlig sektor. Det vil si ansatte som er omfattet av hovedavtalene med Virke, Spekter, Abelia/NHO, kommunene, Samfunnsbedriftene og ansatte i virksomheter i privat sektor utenarbeidsgiverorganisasjon.

Ansatte i staten som er omfattet av hovedtariffavtalen mellom staten og Unio/Akademikerne er ikke med i tallene.

Les også: