Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Første kvinne på topp?

Av Forskerforum

Publisert 29. november 2012

Men en hemmelig søker kan hindre kvinnelig rektor ved NTNU.

f-rste-kvinne-p--topp-


Prorektor for forskning Kari Melby har søkt.

f-rste-kvinne-p--topp-


Prorektor for undervisning Berit Kjeldstad.

Fakta

 

  • Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste
  • Gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner, brukere og fagmiljø
  • Omfatter fagfeltene hørsel, syn, språk/tale, ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker og døvblinde
  • 850 ansatte
  • 1. januar 2013 slås elleve sentre sammen: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet, Tambartun, Møller-Trøndelag, Statped vest og Statped nord.
Kilde: Statped

 

Det skriver Adresseavisen i dag, som spekulerer på om NTNU vil få sin første kvinnelige rektor.

Siden NTNU ble dannet i 1996 har universitetet hatt tre rektorer, alle menn. Universitetets forgjenger Norges tekniske høgskole hadde heller ingen kvinner i toppjobben. Nå trekker avisen frem prorektorene ved NTNU som de sterkeste interne kandidatene. Prorektor for forskning Kari Melby og prorektor for undervisning Berit Kjeldstad har begge markert seg som svært aktuelle, både i kraft av å ha sittet i lederstillinger ved institusjonen og i sentrale styreverv i Forsknings-Norge.

Spekulasjoner om hemmelig kandidat

Det er i alt seks søkere igjen etter at åtte personer søkte jobben og to trakk seg. Foruten Kari Melby og Berit Kjeldstad, er jobben søkt av Ingvald Strømmen ­­­­– dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU, Curt Rice – prorektor for forskning og utviklingsarbeid ved Universitet i Tromsø, Gunhild Viden – professor ved Gøteborg universitet og tidligere professor ved NTNU mellom 1996 og 2006.

I tillegg er det en kandidat som har fått sitt navn unntatt offentlighet på søkerlisten. Ifølge Adresseavisen går ryktene internt om at det kan være Gunnar Bovim, som er direktør ved Helse Midt-Norge. Han har tidligere ledet St. Olavs Hospital og vært dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Ingen matcher hans erfaring som administrator og erfaring med sentrale myndigheter og politikere, ifølge avisa. Selv vil han ikke kommentere ryktet.

Ansettelse i desember

Styret vil mandag motta innstillingsutvalgets konklusjon, etter flere intervjurunder med alle kandidatene. Endelig ansettelse vil skje under styremøtet torsdag 6. desember.

– Søkerne kjennetegnes av kvalitet og engasjement. Styreutvalget er meget fornøyd, de brenner alle for NTNU, sa NTNUs styreleder Morten Loktu til Universitetsavisa tidligere i november. Utvalgets intervjurunder har blitt supplert med intervjuer av Delphi Consulting,