Fant penger til kristne høyskoler, men ikke til vikingskipene
LUKK

Budsjettavtalen:

Fant penger til kristne høyskoler, men ikke til vikingskipene

Av Julia Loge

Publisert 21. november 2018

Flere kristne høyskoler får påplussinger i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti, men Vikingtidsmuseet må fortsatt vente på oppstartsbevilgning.

I sitt alternative budsjett satte KrF av 20 millioner til museet, og sa at de ville forhandle med regjeringen om vikingskipene, men dette kom ikke med i budsjettavtalen regjeringspartiene og KrF presenterte tirsdag kveld.

Som Forskerforum har fortalt, har vikingskipene på Vikingskipmuseet på Bygdøy begynt å sprekke opp. Et nytt museum har vært under planlegging siden 2014, men det kommer altså ikke én krone til å starte på det ferdig prosjekterte museet eller arbeidet med å sikre skipene.

Annonse

Skipenes kvalitet er blitt alvorlig forringet. – Revnene er begynnelsen på noe som bare blir verre og verre, forklarte samlingsansvarlig Jan Bill tidligere i høst. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Universitetet i Oslo, som eier vikingskipene, må vurdere å stenge museet hvis de ikke får penger, har prorektor Gro Bjørnerud Mo uttalt. 

Stavanger får medisinmaster

Av andre nye tiltak i budsjettavtalen, er en en utredningspakke på 5 millioner til Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger til å planlegge en klinisk master i medisin gjennomført i Stavanger over tre år. Oppstart for dette er satt til høsten 2019.

Regjeringens opprinnelige forslag hadde heller ikke satt av penger til nye studieplasser, men i avtalen med KrF er det kommet inn 195 nye plasser.

 • 30 nye studieplasser i medisin (4 millioner kroner)
 • 100 nye studieplasser ved de kristne høyskolene NLA, MF og HLT (5,8 millioner kroner)
 • 35 nye studieplasser på master i barnevern ved Universitetet i Agder (2,1 millioner kroner)
 • 30 studieplasser i Kristiansund, merket bachelor barnehagelærer, ledelse i lærende organisasjoner, fra neste høst (1,3 millioner kroner).

I tillegg skal jordmordutdanningen ved Universitetet i Stavanger styrkes med 1 million kroner. Høyskolen for dansekunst får 1 million ekstra, og UIAs senter for yrkesfag styrkes med 3,9 millioner.

Høyskolene og universitetene får også styrket posten for driftsutgifter med 5 millioner kroner.

Kristne utdanningsinstitusjoner tilgodesees

Fakta
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi startet høsten 2008 og eies av menigheten Filadelfia Oslo og Det Norske Baptistsamfunn.
 • VID vitenskapelige høgskole ble til ved sammenslåinger i 2016 og er eid av Det Norske Misjonsselskap, Det norske Diakonhjem, Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Betanien Bergen.
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole gir misjonærutdanning for Norsk Luthersk Misjonssamband.
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn het tidligere Det teologiske menighetsfakultet, og er frittstående.
 • NLA Høgskolen het tidligere Norsk Lærerakademi og eies av sju kristne organisasjoner.
I tillegg til de 100 studieplassene får tre kristne høyere utdanningsinstitusjoner andre påplussninger i budsjettavtalen.
 • VID får 3,8 millioner til nye rekrutteringsstillinger og 1,5 millioner kroner ekstra til Misjons- og diakoniarkivet.
 • Misjonshøyskolen på Fjellhaug i Oslo får også 1 million kroner øremerket til stipendiatstilling.
 • MF får 2,6 millioner til senter for orientalske språkfag og 0,5 millioner til et professorat i antisemittisme.

Samlet 20.000 underskrifter

Norsk studentorganisasjon (NSO) hadde samlet inn over 20 000 underskrifter mot en omlegging i stipendordningen som innebærer at studenter som ikke fullfører graden mister omgjøring fra lån til stipend. 28 organisasjoner, inkludert Unio og Universitets- og høyskolerådet, støttet kravet om å fjerne kuttet. Likevel fikk ikke studentene gjennomslag. Nå varsler de demonstrasjoner over hele landet 29. november.

«Forslaget legger alt ansvar for frafall i høyere utdanning over på studentene fremfor å ta tak i utfordringene som bidrar til at studenter ikke fullfører. Vi er bekymret for alle studenter som møter barrierer for å fullføre sin grad, som sykdom, manglende tilrettelegging i studietiden, dårlig rådgivning eller andre forståelige grunner. Disse studentene vil nå straffes med høyere gjeld.», skriver NSO.