Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Fengsel for juks

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 31. mai 2013

fengsel-for-juks

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

En rekke pakistanske politikere står overfor fengselsdommer etter at Pakistans høyesterett har beordret lavere rettsinstanser om å dømme dem for juks.

For å kunne stille til valg i 2008 ble det stilt krav om universitetsutdannelse. Følgene ble at mange politikere løy om eller forfalsket vitnemål.

Flere toppolitikere har allerede blitt idømt fengselsstraff, og flere prosesser pågår. Dømte politikere får ikke stille til valg igjen