Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Flere fusjoner vedtatt

Av Forskerforum

Publisert 17. juni 2016

Vestlandskabalen er vedtatt. Samtidig bevilges flere millioner kroner til fusjonsarbeidet.

Høgskolen på Vestlandet blir det nye navnet på sammenslåingen av Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Det ble endelig vedtatt av Kongen i statsråd fredag 17. juni. Det ble også vedtatt at Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal slås sammen. Begge fusjonene skal finne sted fra 1. januar 2017. Samtidig har de to private høyskolene Vid vitenskapelige høgskole og Høyskolen Diakonova bestemt seg for å slå seg sammen fra årsskiftet. Alle tre fusjonene bevilges penger fra regjeringen.

Vil bli universitet

Vestlandsfusjonen er den som får mest. 11 millioner skal gå til arbeidet med sammenslåingen i 2016.

– Etter sammenslåingen kan Høgskolen på Vestlandet se utdannings- og kompetansebehov i vestlandsregionen under ett. Jeg har høye forventninger til at sammenslåingen gjør høyskolen godt rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Høyskolen skal ha fem studiesteder: Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal og Førde. Det skal tilbys masterstudier på alle campus, med en målsetting om å bli universitet.

– Høyskolen vil ha et klart mål om å bli universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Jeg støtter dette målet. Jeg er også glad for at høyskolen fra starten viser egenart ved å ha nynorsk som primærarbeidsspråk, sier Isaksen.

Nytt kunstfakultet

Til fusjonsarbeidet mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KhiB) bevilger regjeringen fem millioner kroner. KhiB og Griegakademiet vil utgjøre et nytt fakultet for kunst, design og musikk ved universitetet.

– UiB og KhiB har god kvalitet på en rekke områder som kan utfylle hverandre etter sammenslåingen, og jeg har høye forventninger til at en sammenslåing gjør fagmiljøene bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. De fem millionene skal være et økonomisk bidrag til en god fusjonsprosess, sier Isaksen.

Samlet kristen høyskole

Fusjonen mellom de kristne, private høyskolene Vid og Diakonova ble vedtatt av høyskolene 16. juni. Regjeringen har i så måte ingen rolle i vedtaksprosessen, men har besluttet å tildele to millioner kroner til fusjonsarbeidet som skal løpe frem til årsskiftet.

Vid blir en høyskole med 4000 studenter, med særlig vekt på helseutdanning. Høyskolen har i dag studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Høyskolen vil i en overgangsperiode ha to campus i Oslo, men vil på sikt samlokalisere disse.