Flest utenlandske studenter

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

flest-utenlandske-studenter


Antallet britiske studenter ved britiske utdanningsinstitusjoner har sunket de siste årene.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Utenlandske studenter er i overtall på masternivå ved britiske universiteter, skriver avisen The Independent.

Utenlandske studenter har vært i flertall de siste fem årene, og det kan få alvorlige konsekvenser for Storbritannia, ifølge en ny rapport. Rapporten advarer mot at britiske universiteter utdanner befolkningen til økonomiske rivaler, mens for få britiske statsborgere skaffer seg nødvendig utdanning.

Antallet internasjonale studenter har steget med 90 prosent det siste tiåret, mens antallet britiske studenter sunket med tolv prosent bare de siste tre årene.